logo

Záchranáři Biohazard týmu ZZS KHK procvičovali transport vysoce infekčního pacienta

Královehradecký kraj - 3.9.2014

Členové speciálního, tzv. Biohazard týmu ZZS KHK dnes ve spolupráci s pracovníky Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové nacvičovali postupy při ošetření nemocného s podezřením na vysoce infekční onemocnění.

V rámci jeho scénáře se na infekční ambulanci dostavila nemocná žena s teplotami. Během jejího primárního ošetření vyslovil lékař podezření na onemocnění krvácivou horečkou, způsobenou virem Ebola. Ihned byl zaveden režim ošetřování s využitím speciálních ochranných oděvů a prostředků.

Zdravotnická záchranná služba aktivovala členy Biohazard týmu s požadavkem na transport nemocné na specializované pracoviště do Prahy. Ti se dostavili na ambulanci se speciálním transportním prostředkem a s jeho pomocí převoz realizovali.

Smyslem akce bylo procvičit využití osobních ochranných prostředků všech zúčastněných a prověřit postupy při ošetřování a transportu vysoce infekčních pacientů. Zásady spolupráce záchranářů s infektology budou prověřeny také během několika příštích dnů při společném taktickém cvičení složek IZS a Fakultní nemocnice.

Ivo Novák tiskový mluvčí ZZS KHK