logo

Slavnostní otevření nové budovy ZZS v Brně-Černovicích

Jihomoravský kraj - 27.9.2014

Dne 25. 9. 2014 byla slavnostně otevřena nová budova ZZS JMK v Brně – Černovicích. Ředitel ZZS JMK na akci přivítal mnoho významných hostů v čele s hejtmanem JMK JUDr. Michalem Haškem, primátorem města Brna Bc. Romanem Onderkou a mnoha dalšími.

Po významných řečnických vstupech jednotlivých osobností předal ředitel ZZS JMK, jako poděkování, symbolické klíče od nové výjezdové základny těm, kteří se výrazně zasloužili o její vybudování. Zejména hejtmanovi JUDr. Michalu Haškovi za jeho osobní, naprosto zásadní přispění k realizaci pro Brno tak významných změn, ale také členu Rady JmK v době rozhodování o výstavbě i její realizaci MUDr. Oldřichu Ryšavému, stávajícímu členu Rady JMK s odpovědností za zdravotnictví Mgr. Marku Šlapalovi, předchozím i současnému vedoucímu odboru zdravotnictví KrÚ JmK, pánům MUDr. Josefu Drbalovi, Mgr. Martinu Petříkovi a Ing. Janu Čuperovi, primátorovi města Brna Bc. Romanu Onderkovi, MBA, který osobně přispěl k bezúplatnému převodu pozemku, na kterém černovická budova stojí, do vlastnictví Jihomoravského kraje a samozřejmě i svému technickému náměstkovi panu Kakáčovi a jeho týmu, na jehož bedrech byla převážná tíha příprav i vlastního provedení stavby. Dále následovalo slavnostní přestřižení pásky, a prohlídka budovy.

Výjezdovou základnou v Brně – Černovicích získává ZZS JMK pracoviště s mnohem lepší dostupností do brněnských městských částí Brno – jih, Černovice, Slatina, Maloměřice, Obřany, Tuřany, Chrlice, Vinohrady, Líšeň, Židenice a Lesná, zároveň také do dalších spádových lokalit jihovýchodně a východně od krajského města, včetně D1 směrem na Vyškov.

Výjezdová skupina s lékařem bude na této výjezdové základně zároveň tvořit posádku letecké záchranné služby k zásahům v nočních hodinách. V budově jsou v prvním nadzemním podlaží umístěny garáže pro sanitní vozidla, navazující skladové hospodářství a zázemí pro očistu vozidel. Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny pracovny zdravotníků ve výjezdových skupinách a stážisty, šatny včetně nezbytného sociálního zázemí a nezbytné navazující prostory k zajištění odpovídajících podmínek pro práci záchranářů v nepřetržitém režimu práce.

Objekt je postaven tak, aby jednotlivé provozy na sebe funkčně navazovaly, aby zdravotníci měli co možná nejkratší cestu ve smyčce pobytová místnost, šatna, výjezdový počítač, garáže, úklidové a čistící místnosti. Technické zázemí obsahuje rovněž náhradní zdroj elektrické energie a garáže záložních sanitních vozidel. Objekt je koncipován tak, aby jeho kapacita umožňovala obsazení výjezdovými skupinami po desítky dalších let v návaznosti na stále se rozšiřující brněnskou aglomeraci.

V nové budově budou zpočátku umístěny 3 výjezdové skupiny, z toho 1 RLP v setkávacím systému a 2 výjezdové skupiny RZP. Do budoucnosti se zde předpokládá umístění další výjezdové skupiny s lékařem, a to v klasickém uspořádání s využitím sanitního vozidla RLP.

Tiskové oddělení ZZS JMK