logo

8.5. – Významný den pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje – nový slavnostní prapor a ocenění záchranářů

Královehradecký kraj - 12.5.2015

V rámci Dne kraje při slavnostním aktu na Pivovarském náměstí převzalo jedenáct zdravotníků ZZS KHK ocenění za svou práci. Záslužnou medailí KHK II.stupně byli oceněni :

Mgr.Iveta Nováková Knížková,DiS. za mimořádné zásluhy o zavedení a fungování Systému psychosociální intervenční služby a Krizové intervence. Příkladným plněním povinností krajského koordinátora SPIS, se tak zároveň zasloužila o rozvoj IZS.

Mgr. Radek Mathauser za příkladné plnění pracovních povinností v rámci Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KHK a mimořádné zásluhy o postgraduální vzdělávání a výcvik pracovníků ZZS KHK. Dlouhodobým cílevědomým zvyšováním kvality práce posádek ZZS se tak výrazně zasloužil o rozvoj IZS.

Vladimír Švába za dlouhodobé příkladné plnění pracovních povinností ve funkci vedoucího operátora KZOS ZZS KHK, kterým se výrazně zasloužil o stabilně vysokou úroveň operačního řízení ZZS KHK a tím zároveň významně přispívá k rozvoji IZS.

Martin Honzík, DiS. za dlouhodobý příkladný výkon práce ve funkci vedoucího zdravotnického záchranáře Letecké záchranné služby Hradec Králové. Výrazně se zasloužil mimo jiné o zavedení a realizaci výcviku speciálních leteckých činností, čímž přispěl k vysoké úrovni kvality práce LZS Hradec Králové v nejnáročnějších podmínkách zásahů v nepřístupném terénu, při bleskových povodních a dalších mimořádných událostech. Významně se tím zasloužil o rozvoj IZS.

Významný moment pro zdravotnické záchranáře nastal hned vzápětí. Hejtman Franc totiž jako výraz ocenění práce zdravotnických záchranářů předal do rukou ředitele ZZS Jiřího Maška dar v podobě zbrusu nového slavnostního praporu. Přestože je záchranná služba jednou ze základních složek IZS a objemem své práce patří k těm nejvytíženějším, prapor, jako symbol jedinečné identity a svébytnosti organizace jí – jako jediné – dosud chyběl.

normal-4328 normal-4329

A ve slavnostní atmosféře pokračoval ceremoniál další premiérou. Pracovníci ZZS KHK převzali z rukou svého ředitele zcela nové medaile „Za příkladnou práci“. Ocenění převzali:

Mgr. Jana Kaššová za zavádění nových technologií, které vedou k úsporám zdravotnického materiálu a léků

Lukáš Verfl, DiS. za zavádění úsporných a efektivních programů v oblasti přednemocniční neodkladné péče

Bc. Tomáš Ježek za rozvoj nových technologií vzdělávacích a výukových programů v záchranné službě

Mgr. Karel Kouba, DiS. za zavádění inovačních prvků do řízení krizového připravenosti a aktivní přípravu pracovníků ZZS KHK na mimořádné události

Ondřej Lacina, DiS. za příkladný přístup ke vzdělávání, který vede ke zkvalitňování a rozvoji operačního řízení a přednemocniční neodkladné péče

Václav Vrbenský, DiS. za vynikající pracovní výkony, iniciativní přístup a práci nad rámec svých povinností v oblasti přednemocniční neodkladné péče

Posledním oceněným záchranářem byl sám ředitel ZZS KHK MUDr.Jiří Mašek, který z rukou krajského policejního ředitele Martina Červíčka převzal Medaili Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje za dlouholetou úspěšnou spolupráci s policií Královéhradeckého kraje na úseku integrovaného záchranného systému a krizového řízení v Hradci Králové.

Ivo Novák tiskový mluvčí ZZS KHK