logo

Na Lipně proběhl mezinárodní teoreticko-praktický seminář ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

Jihočeský kraj - 31.1.2016

V sobotu, 30. 1. 2016 se uskutečnil ve Výcvikovém centru Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici mezinárodní teoreticko-praktický seminář s názvem ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY.

Tuto již tradiční akci měla na starosti Vodní záchranná služba ČČK společně s Ústavem ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Lipenskou vodní záchrannou službou o.p.s., Vodní záchrannou službou Horního Rakouska, obcí Černá v Pošumaví, Krajským úřadem Jihočeského kraje – kancelář hejtmana, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Sbory dobrovolných hasičů Hořice na Šumavě a Černá v Pošumaví.
_DSC0465
Cíle semináře
1. Výměna teoretických i praktických zkušeností a znalostí – problematika zabezpečení sportovních aktivit a záchrany osob z ledové plochy (složky Integrovaného záchranného systému ČR + zahraniční účastníci a provozovatelé sportovních aktivit na ledové ploše)
2. Praktický nácvik jednotlivých týmů a zdokonalování technik záchrany ze zamrzlé vodní plochy
3. Preventivní působení na organizátory aktivit na ledových plochách a na veřejnost, ukázka způsobu řešení krizových situací, sebezáchrana
4. Řešení modelových situací v týmech
5. Prezentace záchranných prostředků vhodných pro záchranu osob, spolupráce s výrobci na jejich vývoji a zdokonalení
6. Zkvalitnění součinnosti a odborné způsobilosti složek Integrovaného záchranného systému ČR a také zahraničních účastníku semináře
_DSC0596
Program byl následující:

09.30 – 12.30
Teoretická část semináře – prezentace odborných témat:

Letecká záchranná služba, Zdravotnická záchranná služba, Vodní záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, Jihočeská záchranná brigáda kynologů, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, představení nových trendů a prostředků pro záchranu z ledu

13.30 – 16.30
Praktická část semináře

-ukázky pro veřejnost s možností zapojení do nácviku
-výměna zkušeností zúčastněných týmů a komentovaný nácvik záchranných akcí (pro diváky zdarma)
-řešení modelových situací
IMG_2807
V rámci ukázek se na Lipně představila také řevnická záchranka Trans Hospital Plus se svojí novinkou – tahačem Scania a sanitní verzí, vycházející ze známého bojového vozidla pěchoty, o kterém jsme vám přinesli prvotní informaci v tomto článku.

Foto a info: Trans Hospital Plus a Vodní záchranná služba ČČK