logo

Integrovaná výjezdová centra hasičů a záchranky mají od Prahy zelenou

Hlavní město Praha - 19.7.2017

Rada hlavního města Prahy dle zprávy z 26. jednání Rady hl. m. Prahy, konaného 18. července 2017 schválila Memorandum o zřízení sítě integrovaných výjezdových center Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby na území hl. m. Prahy.


„Fungování Integrovaného záchranného systému je rozhodující pro rychlé a efektivní řešení mimořádných událostí a krizových stavů na území hlavního města. Velmi důležitá je koordinace jednotlivých složek IZS. Z dlouholeté spolupráce jednotlivých složek IZS a ze zkušeností z řešení mimořádných událostí a krizových stavů vyplynula myšlenka zřízení společných výjezdových center složek IZS, které by přinesly možnost lepší koordinace a zvýšení schopnosti složek IZS reagovat na aktuální hrozby,“ uvedl Libor Hadrava, radní hlavního města Prahy pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality, jemuž Rada současně ukládá toto memorandum podepsat.


Memorandum předpokládá, že v období od roku 2017 do roku 2025 by došlo k postupnému vybudování následujících integrovaných výjezdových center:

Integrované výjezdové centrum v Praze Holešovicích, v ulici Argentinská
Integrované výjezdové centrum v Praze Strašnicích, v ulici Průběžná
Integrované výjezdové centrum v Praze Kyjích
Integrované výjezdové centrum v Praze Březiněvsi

Vždy by se jednalo o společná výjezdová centra Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.


„Reagujeme tím i na nové okolnosti, které přichází v rámci proměny města a zároveň jdou ruku v ruce s podmínkami pražských záchranných jednotek. Praha je geograficky i charakterem městských částí jedním z nejspecifičtějších evropských velkoměst. Odpovídá tomu rozvrstvení infrastruktury a s tím související změny týkající se například úpravy pražských komunikací. Na mnoha místech a častěji, než tomu bylo dříve, dnes vznikají například zpomalovací zóny, retardéry či zúžené pruhy. Umístění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy na stanoviště Hasičského záchranného sboru by mělo výrazně eliminovat rizika ztěžující jeden z nejdůležitějších aspektů pro úspěšný zákrok na ochranu zdraví a životů v metropoli. Jednak umožnit záchranářům co nejrychlejší samotný dojezd na místo zásahu a současně eliminovat pro změnu dopravní rizika, jimiž jsou často při zásahových výjezdech vystaveni,“ dodal Libor Hadrava


V souvislosti se svým obsahem Memorandum zakotvuje společnou vůli hlavního města Prahy, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Konkrétní kroky a podíl jednotlivých subjektů na zřizování společných center budou obsahem samostatných dohod či smluv.

Předkládané Memorandum navazuje na usnesení RHMP č. 2394 ze dne 4. 10. 2016, které schvaluje záměr Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy vytvářet integrované výjezdová centra na území HMP.


Pozn. redakce: Integrace záchranné služby a hasičů není ničím novým, v hlavním městě funguje již od dob režimu vlády jedné strany, tedy KSČ. Ostatně na hasičské stanici č. 5 Strašnice v ulici Průběžná bylo zrušeno stanoviště ZZS teprve před pár lety.