logo

Pravidlo vytvoření pruhu pro průjezd záchranných složek v ČR platí již 11 let, řidiči se ho ale dosud nenaučili

ČR - 24.8.2017

Letošní červenec uplynulo již 11 let (!) od zavedení uzákoněné povinnosti vytvářet na komunikacích pruh pro volný průjezd záchranných složek, dále jen IZS. Dosud ale toto nařízení, které může přispět k záchraně života, valná většina našich řidičů nebere v potaz a mnozí ani nevědí, že mají tak činit dle silničních předpisů. Někteří nevědí, ani jak se mají na silnici řadit, aby umožnili vzniku průjezdního pruhu pro složky IZS.

Průjezdný pruh v České republice má přesně stanovena svoje specifika, jak má vypadat. Vše jde ruku v ruce s umožněním, opět dle zákona o silničním provozu, bezpečného a plynulého průjezdu vozidel s právem předností jízdy.


Z hlediska předpisů je stanoveno takto:

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vydaným a účinným ke dni 01. 07. 2006 stanoví:

§ 41 odst. 7:
(7) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.
§ 41 odst. 8:
8) Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána, toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.


izs pruh cz                                                           Průjezdné pruhy v ČR

Postihy za nedodržování zákonného nařízení, jejich vymahatelnost, toto vše ruku v ruce s naprosto nedostatečnou osvětou řidičů na dané téma. Posledním známým  zaznamenaným případem je jízda hasičů k dopravní nehodě na dálnici D1 z minulého týdne, kdy neuvěřitelné množství řidičů neudělalo pro jejich plynulý průjezd nic z toho, co jim zákon nařizuje. Jejich reakce lze považovat za až tragické, nebezpečné a hlavně opožděné. Někteří vůbec netušili, co mají dělat, když jim za zády bliká a houká vozidlo záchranné složky. Stačilo málo, chovat se dle předpisů a vytvořit průjezdný pruh. Je to smutná realita, ale řidiči záchranných složek jsou rádi za každý volný prostor a je bohužel jedno, jak a kde je vytvořen, zákon nezákon, viz video.

Řidičská veřejnost mnohdy namítá, že je u nás tvorba tohoto průjezdného pruhy pro složky IZS odlišná, než v zahraničí a dávají za příklad mnohdy sousední Rakousko. Pozor, tam je ale tvorba a povinnost umožnění pruhu pro záchranné složky až od roku 2012, tedy celých šest let po té, co byla uzákoněná u nás v České republice. Takže námitka na odlišnost je poněkud lichá. To, že je pruh tvořen u nás jinak, resp. v Rakousku také, je sice realita, ale ta jistě nebrání správnému jednání.


Víte že, finanční postih za neumožnění či zablokování průjezdního pruhu je u nás až 2000,- Kč? V Rakousku jsou to také dva tisíce, resp. něco přes, ale nikoliv v korunách, nýbrž v eurech, čili skoro 60 tisíc po přepočtu.


Jak to tedy s tvorbou záchranného pruhu v Rakousku je? Tamní předpisy jsou v tomto směru odlišné od českých a stanoví vytvářet 3 metry široký průjezd, označovaný jako „Rettungsgasse“mezi levým pruhem a ostatními směrem vpravo. Čili opačně, než u nás. Velmi podobně to mají v Německu, Švýcarsku či Slovinsku, tedy v případě dvouproudé dálnice nebo silnice je nezbytné vytvořit záchranný pruh uprostřed, v případě tří a víceproudých silnic vlevo. Tedy mezi levým pruhem a zbylými vpravo. Pokud se jedná o dálnici se čtyřmi pruhy, nově platí pouze v Německu pravidlo, že se záchranný pruh tvoří uprostřed.
rakousko rett                                                  Průjedzné pruhy/Rettungsgasse Rakousko

V Německu je pro vytvoření záchranného pruhu rovněž vyžadováno zastavení provozu. Proto je důležité, aby jednotlivé vozy při zastavení dodržovaly dostatečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla, což je ale obecné pravidlo pro silniční provoz.

V Německu je rovněž zákonná povinnost tvorby průjezdního pruhu pro složky IZS. Spolková rada letos schválila zákon, který pokud vejde v platnost, tak zavádí nový přečin nazvaný „obstrukce při pomoci jiným osobám“. Kromě vysoké pokuty za něj bude hrozit až roční vězení. Postihovat má právě zejména ty řidiče, kteří na silnicích a dálnicích nevytvoří průjezdní pruh pro vozidla záchranářů, hasičů a policie. U nás by museli soudci vsadit tzv. za katr desetitisíce řidičů týdně…

Co se týče např. Španělska nebo Francie, předpisově je pouze stanoveno, že záchranný průjezdní pruh musí být vytvořen uprostřed bez další upřesňující definice. V Itálii a Holandsku záchranné pruhy nejsou zákonně nijak řešeny.


KDE JE V ČR CHYBA? V OSVĚTĚ, V LIDECH?