logo

Horská služba dostane od Libereckého kraje dvousettisícovou dotaci

Liberecký kraj - 13.9.2017

Rada Libereckého kraje schválila neinvestiční dotaci pro Horskou službu ČR. Na nákup zdravotnického materiálu a dalšího vybavení dostane, stejně jako v loňském roce z rozpočtu kraje, finanční příspěvek ve výši 200.000 Kč.

„Peníze jsou určené na provoz Horské služby v regionu Libereckého kraje, v oblasti Jizerských hor a Krkonoš. Organizace o ně nemusí žádat z krizového fondu, ale s finančními prostředky je již druhý rok počítáno přímo v rozpočtu kraje. Horská služba zabezpečuje část činností v nedostupných terénech místo zdravotnické záchranné služby a tohle je podpora na konkrétní vybavení, které
k tomu potřebuje,“ říká hejtman Martin Půta.

Horská služba za dotaci pořídí zdravotnický a vakuový materiál, 4 kusy výjezdových tabletů Lenovo Yoga včetně příslušenství a jeden defibrilátor LP 1000.

Finanční prostředky budou poskytnuty na základě smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem a Horskou službou ČR, o.p.s.