logo

Metodické cvičení zdravotnických záchranářů ZZS Kraje Vysočina Milovy 2017

Kraj Vysočina - 5.10.2017

Ve dnech 20.-21.9.2017 proběhlo v rekreační oblasti Milovy „Metodické cvičení zdravotnických záchranářů Milovy 2017“. Úvod patřil projevům vedení organizace a hostů (Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS Kraje Vysočina, Mgr. Marta Machátová hlavní sestra ZZS, MUDr. Petr Novotný náměstek pro LPP ZZS, Jan Slámečka starosta SDH Kraje Vysočina), slibu záchranářů a rozhodčích.

Utkaly se zde tříčlenné týmy záchranářů ZZS Kraje Vysočina. Kvality výjezdových skupin prověřilo pět úkolů – Hadice – dítě poraněné hadem, Nautilus – tonoucí rybář, Skála – zranění horolezci, Cyklista – poraněný cyklista a Chalupa – rodina intoxikovaná CO. Cílem cvičení byla simulace reálných událostí s vloženými záludnostmi, které měly zasahující objevit. Všechny výjezdové skupiny si s nástrahami poradili se ctí. Závěrečným bodem cvičení byl výbuch kotle ve škole. Zde byla jednotlivým týmům náhodně přidělena pozice při likvidaci „Mimořádné události“. Do cvičení se zapojily i další složky IZS (PČR, HZS). Doprovodným programem pak byla prezentace techniky ZZS KV i nácvik KPR na resuscitačních modelech.

Vítězství si odnesla výjezdová skupina reprezentující Novoměstskou oblast ve složení PhDr. Denisa Švábová DiS., Bc. Alena Veselá a Libor Plocek. Odměnou jim byl pohár věnovaný ředitelkou ZZS Kraje Vysočina Ing. Vladislavou Filovou.

Velké poděkování patří také Terénní záchranné službě Milovy pod vedením Ing. Michala Pechy, která zajistila figuranty, místa zásahů, důstojné a velmi příjemné zázemí pro všechny zúčastněné, především pak pro soutěžící.

Tímto také děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu celého cvičení podíleli.

MUDr. Milan Korsa, Mgr. Michaela Kubišová, MUDr. Michal Pačiska