logo

Proběhl společný výcvik hasičského Czech Emergency response teamu a Trauma teamu FN Brno

Hlavní město PrahaJihomoravský kraj - 10.10.2017

Ve dnech 25. až 27. září 2017 se příslušníci HZS hl. m. Prahy, členové Czech Emergency response teamu (CZERT), účastnili společně s členy Trauma teamu FN Brno nácviku výstavby předsunuté zdravotnické jednotky – modulu AMP.

Úkolem tohoto modulu je poskytovat zdravotnickou pomoc v místech postižených živelnou pohromou (např. zemětřesením) a tím ulehčit práci místním zdravotnickým zařízením. Tato jednotka je zařazena jako modul civilní ochrany EU.

Hlavním úkolem zářijového zaměstnání, které se konalo v areálu Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích, bylo získat praktické zkušenosti se stavbou nově pořízených stanů. Tyto stany jsou pořízené náhradou za předchozí, které byly zanechány formou humanitární pomoci v Nepálu po nasazení týmu CZERT AMP v roce 2015, kdy byl Nepál postižen rozsáhlým zemětřesením.

Martin Kavka tiskový mluvčí HZS Praha