logo

První pomoc pro prvňáčky základních škol Zlínského kraje

Zlínský kraj - 29.10.2017

Ve středu 18.10.2017 se uskutečnila v budově Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně tisková konference s ukázkovou hodinou kurzu první pomoci, který je určen pro žáky 1.ročníků základních škol. Setkání se kromě prvňáčků, pedagogů a dalších pozvaných hostů zúčastnil i statutární zástupce hejtmana Zlínského kraje Ing. Jiří Sukop, ředitel ZZS ZK p.o. JUDr. Josef Valenta a primátor města Zlína MUDr. Miroslav Adámek.

Na úvod všechny přivítala ředitelka ZŠ M. Alše paní Mgr. Alena Grajciarová a poté promluvil pan Libor Kytýr, ředitel komunikace Sanofi v ČR a SK, který všechny zúčastněné seznámil s projektem společnosti Sanofi, v němž učí prvňáčky principům první pomoci. Pilotní projekt společnost realizovala v roce 2014 ve Středočeském kraji a Zlínský kraj je v pořadí pátý, kde se uskuteční. Záštitu nad projektem převzal hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek a odbornou stránku výuky zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.

V souvislosti s tímto projektem byl v rámci Zlínského kraje proveden výzkum, kterým bylo zjištěno, že tři z deseti obyvatel by v případě nouze neposkytli první pomoc, přičemž jako důvod pro neposkytnutí první pomoci byl nejčastěji uváděn strach z nákazy a nedůvěra ke svým schopnostem. Dále bylo zjištěno, že přímou zkušenost se záchranou člověka má pětina lidí. Jak vyplývá z uvedeného výzkumu, tak dvě třetiny obyvatel regionu by se k záchraně člověka postavily čelem a snažily se první pomoc poskytnout.

Na tuto výzkumnou část navázalo představení Kurzu první pomoci pro prvňáčky základních škol. Ve Zlínském kraji má být v tomto školním roce proškoleno přibližně 5000 dětí. Na kurzech se děti naučí hravou a zábavnou formou poznat případ nouze, volat tísňovou linku 155 a komunikovat s operátorem, nebát se poradit dospělým, resuscitovat, ošetřit poranění, zlomeniny, popáleniny a zastavit krvácení. Vzhledem k tomu, že děti nejsou zatížené starými pravidly první pomoci a předsudky, jsou zvídavé, dobře si pamatují, tak lze očekávat, že si vše potřebné osvojí a v případě potřeby dokážou poskytnout adekvátní první pomoc, protože ze zkušeností je známo, že i děti jsou schopny zachránit lidský život. Na závěr tiskové konference pak měli přítomní novináři prostor ke svým dotazům.

Po tiskové konferenci proběhla ukázková výuka první pomoci u prvňáčků ZŠ M. Alše. Výuku vedla Mgr. Dana Polášková, záchranářka a lektorka ZZS ZK. p.o. Při výuce jí pomáhal plyšový medvěd Pepík, na kterém si děti mohly vyzkoušet všechny modelové situace a samozřejmě měly k dispozici spoustu pomůcek, které během výuky mohly používat. Na dětech bylo vidět, že je výuka baví a aktivně se zapojovaly, za což patří velký dík i paní lektorce Mgr. Daně Poláškové, která dokázala při ukázkové hodině první pomoci krásně propojit profesionalitu při poskytování první pomoci s laskavým a hravým přístupem k dětem a využít jejich tak hravost a zvídavost pro dobrou věc a potažmo ku prospěchu nás všech.