logo

Cvičení liberecké záchranky a jejího HART týmu – Hazard Area Response Team – tým odpovědnosti za oblast nebezpečí

Liberecký kraj - 20.11.2017

Dne 16. 9. 2017 a 25.10. 2017 proběhla cvičení skupiny HART. Tento tým se v rámci ZZS LK p. o. specializuje na péči o pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu (VNN) a je pro situace vysokého biologického ohrožení vybaven a vycvičen.

Mezi ochranné pomůcky, kterými tato skupina disponuje, patří oblek s kapucí a integrovanými nohavičkami. Ten je dokonalou ochranou proti biologickému agens a současně splňuje parametry ochrany proti chemickým látkám (po ukončení zásahu je nutná dekontaminace 2% Persterilem). Ochrana dýchacích cest a obličeje je zajištěna celoobličejovou maskou a speciálním kombinovaným filtrem chránícím před širokým spektrem škodlivin. Ruce jsou ochráněny třemi vrstvami prodloužených zesílených nitrilových rukavic a na nohách jsou protichemické holínky. Pro transport pacienta je pak určen speciální biovak.

Zásah u pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu (VNN)

Dne 16.9. 2017 proběhlo společné cvičení složek IZS v bývalém vojenském prostoru Ralsko – Hradčany. Akce se zúčastnila dvoučlenná posádka HART, dále složky HZS a dobrovolných hasičů, zástupci KHS a zástupci zdravotního ústavu.

Úkolem posádky HART bylo zjistit stav pacienta, u kterého bylo vzhledem k cestovatelské anamneze a příznakům (febrilie, zvracení a krvácívé projevy na kůži) předběžně vysloveno podezření na Ebolu.

Po vyšetření pacienta konzultovala posádka HART přesnou anamnézu s lékařem KHS, který potvrdil vysokou pravděpodobnost Eboly. Pacient byl zaléčen na základě konzultace s lékařem RV (ten může být dokonce v případě reálného zásahu přivolán na místo, ale zůstavá v bezpečné zoně, která je vymezena členy HZS). Veškerá komunikace probíhala prostřednictvím RDST.

Ošetřený pacient byl uložen do speciálního biovaku, který je hermeticky uzavřený (po dekontaminaci nesmí být již biovak otevřen a další připadná léčba se děje pouze přes upravené prostupy v biovaku a to až do jeho otevření ve zdravotnickém zařízení, kde je pacient za přísných bezpečnostních podmínek předán).

Pro potřeby cvičení jsme měli zapůjčeny jako komfortnější ochranu dýchacích cest filtroventilační jednotky, které přes filtry s kombinovaným spektrem ochrany opět vhání vzduch k masce. Vzhledem k tomu, že se filtroventilační jednotky ukázaly jako velmi vhodné pro dýchání při zvýšené fyzické námaze, navrhujeme je jako investiční záměr pro příští rok.

Nácvik předání pacienta s VNN na Infekční klinice v Praze Na Bulovce

Dne 25.10. se skupina členů HART zúčastnila speciálního cvičení předání pacienta s VNN na Infekční klinice v Praze Na Bulovce. Právě na toto pracoviště by byl pacient s potvrzenou či vysoce pravděpodobnou VNN za reálné situace transportován a právě zde by po té probíhalo jeho předání za velmi přísných bezpečnostních podmínek.

Cvičení bylo zahájeno na základně HZS v Turnově, kde proběhla první část cvičení – primární vyšetření a ošetření pacienta s následným uložením do speciálního biovaku. Zásah provedli dva členové týmu ve speciálním ochranném vybavení. Po dekontaminaci (sebe i biovaku) předala tato dvojice biovak s pacientem další dvoučlenné posádce HART. Ta provedla transport na Bulovku.

na Infekční klinice proběhlo přesně podle postupů určených nemocnicí Na Bulovce. Přítomni byli pozorovatelé z KHS a ministerstva zdravotnictví. Do akce bylo zapojeno také naše operační středisko, které informovalo kontaktní místo, ze kterého je dále kontaktován krizový management nemocnice a další osoby, které se podílejí na přijetí pacienta s VNN.

Po předání pacienta následovalo vyhodnocení činnosti zaměstnanci infekční kliniky a členy HART týmu.

Nácviku se zúčastnilo celkem 6 členů týmu HART. Kdo právě necvičil, sledoval své kolegy.

Stejné cvičení absolvoval tým již letos v červnu v počtu 5 členů, takže z celkového počtu 12 členů se zúčastnili téměř všichni.

„Takovýto typ cvičení je pro naši speciální skupinu nesmírně přínosnou zkušeností. Imituje skutečnou situaci, zejména pak transport vozidlem RZP mezi určitým místem v Libereckém kraji a cílovým zdravotnickým zařízením. Umožńuje nám absolvovat jasně dané postupy infekční kliniky Na Bulovce. Řidič si vyzkouší náročnost řízení v ochranném vybavení. Neméně důležitá je také role pacienta, kterou absovoval jeden z naších kolegů. Jako figurant jel m. j. uzavřený v biovaku celou trasu a byl předán jako pacient do bioboxu infekční kliniky. Pomáhá nám to poznat celou situaci i z pohledu pacienta a můžeme tak pracovat na vylepšování podmínek pobytu pacienta v biovaku, který rozhodně není příjemnou záležitostí.“ uvedl Mgr. Tomáš Světlík, vedoucí záchranář územního odboru Semily ZZS LK p.o.