logo

Metodické cvičení výpadku technologií na libereckém ZOS

Liberecký kraj - 19.12.2017

V úterý dne 28. 11. 2017 proběhlo metodické cvičení výpadku technologií na Zdravotnickém operačním středisku ZZS LK p. o. (ZOS). Během cvičení bylo za přítomnosti vedoucího operátora ZOS a vedoucího Pracoviště krizové připravenosti proškoleno celkem 30 operátorů, a to ve dvou čtyřhodinových blocích.

V rámci odborného školení byl simulován výpadek veškerých technologií ZOS. Zúčastnění cvičili přesměrování tísňové linky na mobilní telefony, vyzkoušeli si nové formuláře na příjem tísňové výzvy a imaginární řízení provozu (náběr výzvy, zápis a předání vedoucímu dispečerovi směny, telefonické řízení posádek). Každá pětice cvičila provoz v tomto režimu 45 minut, během kterých zpracovala cca 35 – 40 výzev.

Na konci odborného školení proběhlo vyhodnocení celého cvičení a společné hledání možných vylepšení. V současné době je v plánu v takovýchto nácvicích pokračovat. Postupně budou operátorky a operátoři řešit stále komplikovanější situace.