logo

Pardubický kraj uvolní na nákup moderních převozových sanitek šest milionů korun

Pardubický kraj - 8.3.2018

Zlepšení stavu vozového parku zdravotnické dopravní služby ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje (NPk) a ve svých zdravotnických příspěvkových organizacích bylo jedním z témat posledního zasedání krajských radních. Ti navrhli do vozového parku letos investovat přes šest milionů korun. Jejich návrh ještě musí schválit zastupitelé na dubnovém jednání.

„Často mi je až stydno, s jakým šrotem byli pacienti převáženi k ambulantnímu ošetření. Komfort služeb a kondici nemocnic poznáme i podle doprovodných služeb, kterými doprava do nemocnice a zpět bezesporu je, a proto jsme přistoupili k uvolnění finančních prostředků, aby se zvýšil komfort pacientů. Zdravotnická záchranná služba prošla po roce 2010 kompletní obnovou vozového parku a záchranářské vozy jsou dnes nové, moderní a k jejich obnově stačí standardní odpisový plán. O něco podobného se budeme postupně snažit i u dalších zařízení,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Stav vozového parku ve Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje je již na dobré úrovni udržitelnosti, což potvrzuje také krajský radní Ladislav Valtr. „Díky podpoře kraje a dotacím EU je technický stav vozidel ZZS vyhovující a s ohledem na stav dostatečnou tvorbu vlastního investičního fondu, který je každý rok doplňován o částku odpisů, je zde zajištěno i žádoucí samofinancování obnovy na úrovni zhruba šest vozů ročně. Do stejného režimu právě chceme během dvou let dostat také naše nemocnice a další příspěvkové organizace,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

„Plánovaná obnova v rámci společnosti Nemocnice Pardubického kraje, která má v současné době 28 vozů, spočívá v letošním roce v pořízení tři sanitních vozů formou leasingu. Pokud by byla pořízena ještě další dvě vozidla v roce 2018, od roku 2019 by bylo možné přejít na pravidelnou obnovu dvou vozů ročně a zabránit tím stárnutí vozového parku,“ uvedl Ladislav Valtr, který dodal, že rada kraje proto navrhla poskytnout NPk ze svého rozpočtu příspěvek ve výši 2,4 miliony korun na dva sanitní vozy.

Své vlastní sanitky mají i další příspěvkové organizace Pardubického kraje. Kromě Nemocnice následné péče Moravská Třebová, která provozuje zdravotnickou dopravní službu se sedmi vozy, mají všechny příspěvkové organizace jen minimální počet sanitních vozů pro dopravu vlastních pacientů. Většinou se jedná o převozy do jiného zdravotnického zařízení, na odborná vyšetření a podobně. „Finanční možnosti příspěvkových organizací nejsou takové, aby mohly okamžitě financovat obnovu sanitních vozidel. Na základě přehledu, který jsme zpracovali, je potřeba v letošním roce pořídit po jednom vozidle pro Odborný léčebný ústav Albertinum, Léčebnu dlouhodobě nemocných Rybitví a dvě sanitní vozidla pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová,“ informoval radní Ladislav Valtr s tím, že investice těmto příspěvkovým organizacím by dosahovala téměř 4 milionů korun.