logo

Nová budova vzdělávacího střediska jihomoravské ZZS: Schváleno!

Jihomoravský kraj - 14.3.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s velkou radostí Vám oznamuji, že se nám, společně s odborníky z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, podařilo získat prostředky EU na rozšíření areálu v Brně – Bohunicích, konkrétně o dostavbu budovy vzdělávacího střediska.

2017_08_28_a2002_bohunice_01 2017_08_28_a2002_bohunice_05 2017_08_28_a2002_bohunice_06

Chtěl bych touto formou velmi poděkovat všem zaměstnancům organizace, kteří se na přípravě projektu i žádosti o peníze EU podíleli, a také děkuji všem externím subjektům, které připravovaly projektovou dokumentaci i další podmínky pro realizaci stavby. Stejně tak děkuji i vedení kraje za podporu a kofinancování zbývající části v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu EU.

Jsem přesvědčen, že nová budova umožní, v návaznosti na špičkovou úroveň přednáškového sálu, prohlubování praktických dovedností při poskytování přednemocniční neodkladné péče zdravotníky ZZS JmK v podmínkách, které významu naší práce budou konečně odpovídat.

Milan Klusák, ředitel ZZS JMK