logo

VIDEO: Biohazard tým jihomoravské záchranky opět prověřil svou připravenost

Jihomoravský kraj - 16.4.2018

Tentokrát v areálu Požární stanice v Brně – Líšni. Naši záchranáři absolvovali společné cvičení s chemickou jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Zaměřili se na reálné zvládnutí zásahu u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc.

Vše začalo teoretickým úvodem, kdy se hovořilo především o zkušenostech ze dvou předchozích nácviků. Tématem byl transport a předání pacienta na Infekční kliniku Nemocnice Na Bulovce, pravidla zásahu u vysoce nakažlivé nemoci a zásady užívání ochranných oděvů. Pak už následovala praxe. „Konkrétně simulace zásahu v bytě pacienta, a to od jeho volání na tísňovou linku přes vyšetření, zajištění, uložení do biovaku až k následné dekontaminaci biovaku a zasahujícího týmu. Zásah proběhl bez komplikací a byla potvrzena akceschopnost biohazard týmu, operátorek i spolupracující chemické jednotky HZS. Jsem rád za tak výborný výsledek, je dobré vědět, že jsme připraveni prakticky na vše,“ sdělil René Mezulianík, organizátor cvičení.

„Zapojení do BHT je dobrovolné, samozřejmě musí navazovat na splnění výběrových kritérií, mezi která patří zájem o problematiku, ale také časová dostupnost z místa bydliště. Důležitá je kromě jiného fyzická zdatnost a také odolnost vůči stresu,“ doplňuje Jana Kubalová, jedna z koordinátorů týmu.
mmm ppp zzz

Děkujeme hasičům a kolegům z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje za výbornou spolupráci.