logo

Kynologické cvičení HS proběhlo v Orlických horách

Královehradecký kraj - 24.4.2018

Ve dnech 19.-20.4.2018 proběhlo 1. jarní tematické cvičení psovodů kynologické brigády HS, tentokrát v Orlických horách.

Na krátkou dobu se centrem kynologie HS stalo Deštné v Orlických horách a jeho blízké okolí. Kromě psovodů z Orlických hor se při výcviku sešli psovodi a figuranti z Krkonoš, Jeseníků, Jizerských a Krušných hor.

První část cvičení, u Masarykovy chaty, bylo zaměřeno na vyhledání ukrytých figurantů v plošném prostoru. Jednalo se o průzkum terénu vesměs v lesním porostu. Mladí psi a začínající psovodi měli při této disciplíně možnost seznámit se se systémem pátrání pomocí GPS, kdy psovod postupuje dle předem určené trasy, ale hlavně má přehled o propátraném prostoru svým psem, díky snímaní aktuální polohy z navigace na obojku psa.

Druhá část cvičení se přesunula do lokality poblíž Deštné, kde se pokračovalo v plošném vyhledání. Toto již bylo náročnější jednak pro horší prostupnost terénem (polomy, hustníky), výškovému profilu terénu a rozsáhlejší ploše, kterou musel psovod se psem propátrat. Než psovod vyslal psa do plochy, museli společně překonat cca 15 m vysokou skalní stěnu slaněním. Tato technická vložka ukázala na důležitost vhodné motivace u psů bez zkušenosti, tj. u mladých psů a psa na takto vzniklou situace správně metodicky připravit.

Odjezdový den bylo výcviku věnováno dopoledne, kdy byl zaměřen na vyhledání osob v objektu. K tomuto posloužily bývalé vojenské bunkry, řopíky, také poblíž Deštné. Zde se skupina psovodů s mladými psy mohla přesvědčit, jaké mohou mít faktory v podobě tmy nebo falešného proudění vzduchu vliv na práci a chování psa.

Všichni psovodi a psi, nejen díky počasí, které provázelo oba dva dny výcviku, kvitovali cvičení jako přínosné do jejich další práce.

Foto ze cvičení