logo

Úspěch jihomoravských a jihočeských záchranářů na Rozkoš RESCUE 2018

Jihočeský krajJihomoravský krajKraj VysočinaKrálovehradecký kraj - 13.5.2018

Letošní ročník soutěže Rozkoš RESCUE 2018 se konal ve dnech 3.-6. května2018 v okolí vodní nádrže Rozkoš u města Česká Skalice a byl již 15. v pořadí. Soutěž organizuje Vodní záchranná služba ČČK Náchod a odborným garantem je ZZS KHK.

V metodickém třídenním cvičení se utkalo více než 50 laických i profi týmů z celé České republiky a ze Slovenska. První soutěžní den začal noční etapou, jejím průběhu si soutěžící posádky musely poradit s transportem pacienta s akutním infarktem myokardu u kterého došlo k náhlé zástavě oběhu. V druhý úkol prověřil praktickou činnost posádky v terénu a znalost operačního řízení na ZOS. Třetí úkol byl zaměřen na podrobné neurologické vyšetření pacienta. A závěr noční etapy prověřil postupy při řešení mimořádné události s hromadným postižením osob.

Na denní etapu vyrazili soutěžící v časných ranních hodinách, po krátkém odpočinku z noci. V jednotlivých úkolech musely týmy opět dokázat své odborné znalosti v nejrůznějších modelových situacích zaměřených na přednemocniční neodkladnou péči. Jednalo se například bodná a střelná poranění řešená ve spolupráci s PČR, nebo záchranu dvouletého dítěte po požití opiátových náplastí. V tomto případě soutěžící prověřil sofistikovaný vyhodnocovací systém resuscitačního modelu a bedlivé oko členů resuscitační rady. S dětmi se týmy v průběhu soutěže setkaly ještě několikrát, a to v různých věkových kategoriích. Bez času na oddych následovala řada úkolů, jako třeba řešení znásilnění chovanky Ústavu sociální péče, spolupráce s horskou službou při záchraně lyžařky, pacientka s AIM, intoxikace CO, požití tisu červeného, nebo například kousnutí hadem.


ZZS JMK: Naši záchranáři z Vyškova a Brna se zúčastnili tradiční soutěže Rozkoš RESCUE 2018. Jak už název sám napovídá, akce se koná v okolí přehradní nádrže Rozkoš u České Skalice. Vše organizuje Vodní záchranná služba ČČK Náchod. A náš tým „Vyškováci“ pod vedením zkušeného kapitána Jardy Hradečného ve složení Tomáš Látal, Vojtěch Outlý a Rudolf Hudec získal 1. místo. Kluci jsou skvělí, blahopřejeme!

A o co přesně šlo? V metodickém třídenním cvičení se utkalo více než 50 laických i profi týmů z celé České republiky a přidal se i zahraniční host ze Slovenska. První soutěžní den začal noční etapou, jejím námětem byla mimořádná událost s hromadným postižením zdraví a úkol zaměřený na podrobné neurologické vyšetření. V průběhu denní etapy čekala na soutěžící jednotlivá stanoviště rozmístěná v oblasti České Skalice a nádrže Rozkoš. Zadání bylo připraveno tak, aby prověřilo různé oblasti přednemocniční neodkladné péče. Jednalo se o stavy, jako jsou traumata, resuscitace při spatřené zástavě, arytmie, záchrana osob z vodního prostředí, hypotermie, poranění páteře nebo třeba i nácvik ošetření v podmínkách vojenského konfliktu. Součástí soutěžního cvičení byl i vědomostní test nebo například řidičské dovednosti. A my jsme pyšní, že naši záchranáři byli opět nejlepší.


Kromě medicínských disciplín, si soutěžní družstva vyzkoušela i disciplíny technické a vědomostní. Prokázali své řidičské zkušenosti se sanitkou, dovednosti na překážkové dráze, běžené o berlích. Rychlé nohy vyžadoval i úkol vojáků AČR, kde se záchranáři ocitli ve fiktivní situaci bouřlivých nepokojů na území naší republiky a zachraňovali osoby v bojové zóně. Několik testů ověřilo znalosti v oblasti medicíny, legislativy, řešení mimořádných událostí a zákonů a pravidel silničního provozu. A co by to bylo za soutěž pořádanou vodní záchranou službou, kdyby se záchranáři nenamočili, záchrana pacienta s míšní lézí z vodní nádrže Rozkoš, byla tečka za druhým soutěžním dnem.


ZZS JČK: Naši zdravotničtí záchranáři z Oblastního střediska Strakonice se zúčastnili tradiční soutěže Rozkoš RESCUE 2018. Náš tým pod vedením kapitána Jiřího Zemana ve složení Radek Klečka, Marek Kuchařík a Tomáš Volek získal krásné 2.místo. Kluci soutěžili v kategorii Profi, ve které startovalo 37 profesionálních čtyřčlenných posádek z Čech i Slovenska, složených ze záchranářů ZZS, AČR, studentů lékařských fakult a studentů oboru zdravotnický záchranář. BLAHOPŘEJEME!

„Úspěch našeho družstva není jedinou odměnou, největším benefitem jsou zkušenosti ze soutěže odnesené, které budeme dále využívat při péči o naše klienty“, konstatoval Jiří Zeman.


ZZS KV:  Ve dnech 4.-6.5.2018 se naše jihlavská soutěžní výjezdová skupina ve složení Lucie Dolejší, DiS., Drahomír Taclík, DiS. a Zdeněk Moravec, DiS. zúčastnila soutěže zdravotnických záchranářů s názvem „Rozkoš Rescue 2018“, která se konala v okolí vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Soutěž se skládala z 20 náročných soutěžních úkolů, které vycházely z každodenní praxe a předlohou jim byly reálné výjezdy. Během cvičení se soutěžící dostali na bojiště, kde ošetřovali raněné téměř pod přímou palbou nepřítele (ve spolupráci s Armádou ČR), zachraňovali tonoucího z vodní nádrže Rozkoš (ve spolupráci s Vodní záchrannou službou), resuscitovali děti i dospělé, zachraňovali pacienty po dopravních nehodách a řešili i jednu rozsáhlou mimořádnou událost s hromadným postižením zdraví. Naše výjezdová skupina obsadila velmi pěkné 12. místo z 37 hodnocených profi týmů.


Foto a info: krajské ZZS