logo

Na zlínské záchrance hořelo, naštěstí jen v rámci cvičení složek IZS

Zlínský kraj - 21.5.2018

V průběhu dopoledne dne 17. 5. 2018 absolvovaly všechny složky IZS společné cvičení simulovaného požáru serverovny na Zdravotnickém operačním středisku Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Účelem tohoto cvičení bylo prověřit a zdokonalit koordinaci činností jednotlivých složek IZS při společném zásahu.

Tématem byla událost, kdy v místnosti serverovny Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje začalo hořet, v důsledku čehož došlo k výpadku informačních a komunikačních technologií. Pracovníci Zdravotnického operačního střediska byli převezeni spolu s potřebnou technikou a dalším vybavením do náhradních prostor. Jejich úkolem bylo i v době přepravy nadále zajišťovat příjem tísňové linky 155 a řídit provoz všech sanitních vozidel v celém kraji. Na místo události ihned po oznámení vyjeli profesionální hasiči. Ti po příjezdu začali s hašením požáru s cílem co nejmenších majetkových škod.

Své úkoly má při takové mimořádné situaci samozřejmě i Policie ČR. Přímo na místě požáru přivolaní policisté zajišťovali prostor a řídili dopravu v bezprostřední blízkosti události. Další policejní hlídky zabezpečovaly doprovod a případné řízení provozu při přesunu zaměstnanců Zdravotnického operačního střediska na určené záložní pracoviště. To bylo zřízeno v objektu Policie ČR – pracoviště integrovaného operačního střediska Územního odboru Zlín. Pracovníci integrovaného operačního střediska PČR zajistili pro záchranáře potřebné prostory a také technologie nezbytné k činnosti záložního operačního střediska zdravotnické záchranné služby.

Celý průběh cvičení byl dokumentován. Následně jej zástupci všech složek IZS vyhodnotí a provedou rozbor všech jeho dílčích částí.