logo

V třebíčské nemocnici prověřilo všchny složky IZS cvičení s názvem Ebola 2018

Kraj Vysočina - 21.5.2018

Dne 10.5.2018 proběhlo v prostorách Nemocnice Třebíč taktické cvičení „Ebola 2018“, do kterého byly zapojeny jak všechny složky IZS, tak pracovníci Nemocnice Třebíč a orgán ochrany veřejného zdraví. Cílem bylo prověřit postup a taktiku zúčastněných složek a dále pak ověření postupu dekontaminace zasahujících osob a transportního izolačního prostředku.

Námětem cvičení byl prvozáchyt pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nemoc (ebola) ve zdravotnickém zařízení. Na základě tohoto zjištění aktivoval orgán ochrany veřejného zdraví celý aparát potřebný k zajištění takovéhoto pacienta. BHT ZZS KV měl za úkol zajistit pacienta v ordinaci a jeho následný transport skrze dekontaminační stanoviště do cílového zdravotnického zařízení. Velkou měrou přispěly k bezproblémovému chodu celé akce pravidelné nácviky jak v rámci BHT ZZS KV, tak společné s ostatními složkami.

Foto info ZZS KV a NMT