logo

Zdravotničtí záchranáři Plzeňského kraje slaví 15 let. Ocenili kolegy z IZS a převzali standartu

Plzeňský kraj - 30.5.2018

Záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje dne 28. 5. 2018 zasedali na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Důvody slavnostního setkání byly hned dva: Prvním je skutečnost, že ZZS Pk slaví letos v květnu 15 let své novodobé existence, kdy je jejím zřizovatelem Plzeňský kraj.

Samotná historie přednemocniční neodkladné péče přitom sahá v Plzni do roku 1974, kdy vzniklo při KÚNZ FN Plzeň samostatné oddělení rychlé lékařské pomoci. V roce 1993 byla záchranná služba oddělena od lůžkové péče a následujících 10 let byla řízena přímo Ministerstvem zdravotnictví ČR pod názvem Územní středisko záchranné služby Plzeň. Prezentaci o historii ZZS přednesl doktor Luděk Hejkal.

Druhou příčnou pak bylo převzetí slavnostního praporu – standarty, který záchranářům propůjčil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Důvodem pořízení praporu je 100-leté výročí vzniku Československé republiky, kdy se v rámci oslav chystá na 28. října 2018 v Praze velká přehlídka, kam jsou sezvány všechny záchranné služby ČR se svou technikou. Sanitní vozy zde budou plnit společně s výjezdovými skupinami zároveň úlohu záloh pro případ HPO během těchto oslav.

Ředitel zdravotnické záchranné služby Pk Pavel Hrdlička dnes také ocenil výroční plaketou 16 kolegů z ostatních složek IZS za dlouholetou vynikající spolupráci. „S hasiči, policisty i leteckými záchranáři se setkáváme u celé řady událostí celých patnáct let naší novodobé historie, takže považuji dnešní slavnostní zasedání za dobrou příležitost jak dát kolegům najevo, že si spolupráce s nimi vážíme,“ dodává Pavel Hrdlička.

Podobný názor má i hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard: „Jsme hrdí, že naše zdravotnická záchranná služba patří ke světové špičce. V přednemocniční neodkladné péči došlo k neuvěřitelnému pokroku. Všem záchranářům, kteří se na něm podílí, vyslovuji své poděkování,“ říká Josef Bernard.

Výjezdové skupiny ZZS Pk provedly v loňském roce celkem 64.795 výjezdů z 24 vlastních a tří externích výjezdových základen. Operátoři zdravotnického operačního střediska vyřídili 374.677 relací, z nichž více než 76 tisíc bylo tísňových hovorů na lince 155.

P1060470(1) P1060489(1) P1060499(1) P1060508(1)

Vítězslav Sladký, manažer vnějších vztahů a PR ZZS Plzeňského kraje