logo

Nehoukáš? Končíš! Tak to ale ve skutečnosti vůbec není, reaguje jihomoravská ZZS na článek v MF Dnes

ČRJihomoravský kraj - 8.6.2018

Dnes vyšel v tištěné podobě novin MF Dnes článek na téma jízdy vozidel jihomoravské záchranky, ve kterém je uvedeno, že řidiči mají nařízeno používat výstražné zařízení i při cestě z nemocnice na základnu.

Celý text je však značně vytržen z reality a proto na něj ZZS Jihomoravského kraje musí reagovat.
mf 8 6
Článek s titulem Nehoukáš? Končíš si můžete přečíst po kliknutí na tento odkaz, což doporučujeme.

Reakce ZZS JMK na něj je zde:

Vyjádření k článku „Nehoukáš? Končíš“ v Mladé frontě DNES s datem 8. 6. 2018

Vzhledem k tomu, že autorka příspěvku redaktorka Veronika Horáková vytrhává jednotlivé informace z kontextu a nerozumí dané problematice, uvádíme níže přesná fakta:

Fakt 1 – proč návraty pod majákem
Důvod, proč by se výjezdové skupiny měly na své spádové základny vracet za použití světelné a zvukové signalizace je prostý a jednoznačný. Jednoduše řečeno, jde o to mít zdravotnickou záchrannou službu v místě, kde je to potřeba. Včasný návrat na spádové území výjezdové základny umožňuje včasnost výjezdu k pacientovi v ohrožení života nebo k mimořádné události. Když je například posádka z Hodonína s pacientem v některé z brněnských nemocnic, je třeba ji urychleně dostat zpět na Hodonínsko, a to může být zvláště za současných komplikací v dopravě velký problém. Naše vozidla jsou ve váhové kategorii nad 3500 kg a jejich maximální rychlost na pozemních komunikacích je tím limitována na 80 km/h. Návrat za využití světelných a zvukových výstražných zařízení může zkrátit dojezdovou dobu až na polovinu. Při záchraně života hraje roli každá minuta.

Fakt 2 – procentuální podíl těchto návratů v rámci všech výjezdů
Návraty na základny nařizuje operační středisko v případech, kdy vyhodnotí, že je účelné výjezdovou skupinu na spádové území okamžitě vrátit. A tyto situace se dějí zcela výjimečně, pouze v případech, kdy v dané lokalitě není k dispozici jiná výjezdová skupina. Počet návratů pod majáky je pouze v 0,6% ze všech téměř 100 000 výjezdů za rok.

Fakt 3 – sankce
Za porušení tohoto příkazu vedení nebyla uložena jediná sankce. To však neznamená, že se příkazy vedení neplní. Každá organizace má svoje směrnice, které je třeba dodržovat. Pokud dojde k porušení předpisů, je nutné vyžadovat nápravu, a to v zájmu zachování kvality přednemocniční péče, kterou ZZS JmK poskytuje pacientům.
Důvod, proč se proti zmíněnému článku ohrazujeme, jsou vážné následky, které jeho publikování může mít. V prvé řadě nepravdivě informuje obyvatele Jihomoravského kraje a jeho návštěvníky. Co je však závažnější, může vést k tomu, že účastníci silničního provozu po přečtení tohoto textu mohou změnit své chování k vozidlům s právem přednosti v jízdě a komplikovat tak zásahy složek IZS, včetně těch, kdy jde o lidský život.

zzsjmk_logo_cmyk_velmi_male

Mgr. Michaela Bothová
tisková mluvčí
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.


§ 41 – Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

(1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen „vozidlo s právem přednostní jízdy“), není povinen dodržovat § 4 písm. c), § 5 odst. 1 písm. f), g), h) a odst. 2 písm. f) a g),§ 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1………………………………………………….