logo

VFN obdržela od hlavního města dotaci ve výši 2 347 000 korun na vybavení převozových sanitek

Hlavní město Praha - 21.9.2018

Hlavní město Praha poskytlo na návrh radního pro oblast zdravotnictví Radka Lacka dotaci ve výši 2 347 400 korun na vysoce specializované vybavení vozů určených pro převoz kriticky nemocných pacientů v rámci jednotlivých klinik Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) je v současné době jedním z největších poskytovatelů zdravotních služeb pro pacienty nejen na území Prahy a Středočeského kraje, ale v řadě případů z celé České republiky. O tom svědčí i čísla: téměř 60 000 hospitalizací ročně a kolem 1 700 000 ambulantních vyšetření. Jednotlivá pracoviště jsou umístěna na území Prahy 2, Prahy 6, ale také na Zbraslavi. Dopravní obsluha těchto lokalit je velmi náročná a zahrnuje i dopravu nemocných. Pro transport nemocných ve stabilizovaném stavu má VFN, i díky hlavnímu městu Praze, dostatečné vybavení.

„Jsem rád, že tato finanční injekce mohla pomoci při tak náročných úkolech jako je bezpečný převoz kriticky nemocných pacientů. Sám jsem se o tom mohl osobně přesvědčit a vím, že bude mít pozitivní dopad nejen pro pacienty, ale i personál Všeobecné fakultní nemocnice. Takové dotace jsou na správném místě, ve správných rukou,“ uvedl Radek Lacko, radní pro zdravotnictví a bydlení hl. m. Prahy.

Konkrétně bude z dotace zakoupena tato vysoce specializovaná technika:

-transportní monitor vitálních funkcí s defibrilátorem a kardiostimulátorem (slouží k neodkladné resuscitaci a kompletní monitoraci životních funkcí);

-transportní ventilátor (pro řízenou plicní ventilaci v různých provozních režimech);

-přistroj pro mechanizovanou resuscitaci (umožňuje transportovat pacienta za probíhající nepřímé srdeční masáže);

-lineární dávkovač pro přesné dávkování léků;

-záchranářský batoh s kolečky.

„Problémy se mohou objevit v situaci, kdy transportujeme kriticky nemocného pacienta mezi klinikami VFN. Pro bezpečný převoz takových pacientů je nutné zajistit podporu jejich dýchání transportním přístrojem pro umělou plicní ventilaci, nepřetržité sledování životních funkcí odolným přenosným monitorem a technické pomůcky k řešení komplikací, které by během převozu mohly nastat (kardiostimulátor, defibrilátor, automatický masážní systém),“ vysvětlil primář Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) VFN a 1. LF UK Michal Lipš.

Dana Jurásková, ředitelka VFN doplnila: „Tato dotace usnadní práci vysoce specializovaným lékařům a zdravotníkům, kteří denně zachraňují lidské životy a zvýší šanci nemocných na přežití. Hlavnímu městu za pomoc děkujeme, protože zapadá přesně do snahy našeho zařízení: Pomáhat a uzdravovat.“