logo

Seniorská obálka: Nově nejen pro seniory, ale i pro zdravotně postižené

Jihomoravský kraj - 27.9.2018

Seniorská obálka je projekt, který se velmi úspěšně zabydluje v Jihomoravském kraji, ale stal se inspirací i pro kraje ostatní. Jedná se o tiskopis určený lidem staršího věku, především pak těm, kteří žijí osamoceně. Do tiskopisu vyplní údaje týkající se jejich zdravotního stavu, např. jaké berou léky, kdy a s čím byli hospitalizováni a také například jaké mají alergie.

Součástí formuláře jsou i kontakty na blízké osoby. Tato obálka poslouží ve chvíli, kdy senior bude potřebovat rychlou pomoc ze strany zdravotníků, ale také policistů, hasičů či strážníků. A navíc je v plánu modifikace projektu pro lidi se zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením.
img_20180926_140958
Zájemci mohou obálku získat tak, že si ji stáhnou z portálu Jihomoravského kraje či MPSV, pro některé seniory může tento postup být poněkud obtížný, proto předpokládáme a je to vlastně i druhotným záměrem, že svým rodičům či prarodičům pomohou jejich děti nebo vnoučata. Naplňuje se tím druhý plán projektu, tedy sbližování rodinných příslušníků, a posiluje se tak mezigenerační solidarita. Tento projekt, Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, už druhým rokem realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s krajskými úřady po celé ČR.
vystrizek_23
Další cestou je přímá distribuce, např. městské úřady si mohou objednat kompletní sadu: tiskopis, plastovou obálku a klips. Tuto sadu pak mohou dle svého uvážení rozdávat seniorům. K distribuci tiskopisu a poskytování informací k němu pak mohou posloužit i rozličné akce věnované právě starším lidem, např. 1.10. se slaví Mezinárodní den seniorů, u této příležitosti budou Seniorské obálky rozdávány v neděli 30.9. na Zelném trhu v Brně, kde je pro účastníky připraven bohatý program.

Info: ZZS JMK