logo

Letištní „áédéčko“ v rukou ruzyňského policisty poprvé zachránilo život

Hlavní město Praha - 28.10.2018

Počátkem letošního roku nainstalovalo Letiště Praha do veřejných i neveřejných prostor pro cestující celkem deset automatizovaných externích defibrilátorů (AED), které jsou určené k řešení případů náhlé zástavy oběhu.

V polovině října jeden z nainstalovaných přístrojů AED zachránil lidský život, když jej k neodkladné resuscitaci pacienta použila hlídka Policie ČR. U pacienta se po přibližně 14 minutách a již za přítomnosti Stálé lékařské služby Letiště Praha a Hasičského záchranného sboru Letiště Praha podařilo obnovit životní funkce a v plném vědomí jej poté dopravit do nemocnice.

Defibrilační přístroje jsou na Letišti Praha rozmístěné v prostorách všech letištních terminálů a použít je může v ideálním případě vyškolená osoba, ale také laik z řad běžných cestujících. Přístroj je totiž velmi intuitivní. Hlasem, textem i graficky na displeji vede laického uživatele jednotlivými úkony, pomáhá zajišťovat správnou hloubku a frekvenci stlačení hrudníku a v případě, že je to potřebné, vyšle do těla pacienta defibrilační výboj.
defibrmisto
„Veřejně dostupné automatické externí defibrilátory jsou pro záchranu lidského života zásadní především v prvních kritických minutách před příjezdem profesionální pomoci. To se nám ostatně potvrdilo právě u případu z tohoto týdne, kdy k oživování pacienta mohlo dojít v podstatě okamžitě,“ říká David Klouček, vedoucí Stálé lékařské služby Letiště Praha.

O tom, že přístroje AED rozmístěné v prostorách Letiště Praha jsou velmi intuitivní a jejich použití nevyžaduje přítomnost profesionálního zdravotníka, svědčí také fakt, že při prvním jejich úspěšném použití v praxi byl zachráncem příslušník hlídky Police ČR, tedy nezdravotník. Ten na základě indikace přístroje provedl bezproblémový defibrilační výboj do těla pacienta a díky zabudované technologii podpory resuscitace provedl také vysoce kvalitní nepřímou masáž do doby, než dorazila profesionální pomoc. „Použití AED je naprosto bezpečné i v případě, že s nimi manipulují osoby s jen minimální zdravotnickou průpravou. Přístroj disponuje systémem, který sám vyhodnotí potřebnost defibrilačního výboje a vede uživatele v resuscitaci dle doporučených postupů Evropské resuscitační rady,“ doplňuje David Klouček.

Rozmístění automatických externích defibrilátorů zvyšuje podle dostupných statistik šanci na přežití pacienta postiženého náhlou zástavou oběhu na 50 – 75 %. Pro Letiště Praha představovalo jejich pořízení a instalaci investici ve výši přibližně 400 tisíc Kč.

Při zástavě srdce je důležitá každá vteřina. K resuscitaci by mělo dojít nejpozději do 4 minut, aby se předešlo poškození mozku. Ne vždy se během této doby k postiženému dostane lékař. Proto jsme v prostorách T1, T2, T3 a rovněž do vozidel Hasičského záchranného sboru a Ostrahy letiště rozmístili defibrilátory, se kterými dokáže manipulovat téměř kdokoli.
IMG_7332
Přístroj dokáže sám vyhodnotit, zda postižený elektrický výboj opravdu potřebuje a jeho ovládání je intuitivní. Přesto s ním budou postupně seznámeni všichni zaměstnanci, v jejichž blízkosti se AED nachází, jelikož školení zvýší úroveň manipulace s přístrojem.

Přístroje jsou vloženy do bezpečnostní skříňky a označeny mezinárodní značkou AED. Všechny jsou pod trvalým dohledem centrálního kamerového systému a v případě jejich otevření se na bezpečnostním dispečinku spustí alarm. Na místo budou vzápětí vyslány Záchranná služba spolu s hlídkou Ostrahy letiště.

Rozmístění defibrilátorů najdete na této mapě, kde jsou označeny červeným puntíkem:

defibrmisto

Terminál 1: 1x informační přepážka T1 TRANZIT, 1x gate A3, 1x informace T1 DEP

Termninál 2: 1x COB (centrální odbavovací bod), 1x informační přepážka T2 TRANZIT, 1x SV27 (nebo celní filtr)

Terminál 3/není na mapě/staré letiště: 1x stanoviště Bezpečnostní kontroly (viditelné od hlavního vchodu)

dále

1x vozidlo HZS/letištní hasiči

2x vozidla OLE/ostraha letiště – jedná se o zásahové automobily hlídkové služby, které jsou v permanenci 24/7/365 a zajišťují jak vnitřní, tedy neveřejnou část LKPR, tak i vnější, veřejnosti přístupnou, mohou být tak na místě události velmi rychle
IMG_6955 IMG_7229 P1040994