logo

Společně ke zdraví aneb Gemeinsam für Gesundheit

Jihomoravský kraj - 1.11.2018

Výjezdovou základnu ve Znojmě navštívili v rámci přeshraniční spolupráce rakouští dobrovolní i profesionální záchranáři z Hollabrunu a Hornu. Důkladně se seznámili s vozovým parkem a technickým zázemím základny a také se hovořilo o klíčových společných tématech. „Například o oboustranné zkušenosti s mobilní aplikací Záchranka, resp. aplikací Rettung na rakouské straně, která se teprve zavádí. K dalším probíraným tématům patřilo rozmísťování automatizovaných externích defibrilátorů a zkušenost veřejnosti s jejich obsluhou,“ popisuje hlavní body diskuze Luděk Chloupek, vedoucí lékař znojemské základny.

Vzhledem k blízkosti Národního parku Podyjí, který se nachází po obou stranách hranic, se mluvilo také o problematice zásahů v této oblasti, zvláště u úrazů zahraničních turistů. Rakouské straně byla také představena karta I.C.E. (v případě ohrožení života), určená pro seniory v ČR. „Nejvážněji probíranou tematikou byla možnost výměnných stáží jednotlivých záchranářů mezi příhraničními základnami obou zemi. Zájem byl velký z české i z rakouské strany, další kroky ale musí být dojednány na úrovni vedení jednotlivých organizací,“ vysvětluje Luděk Chloupek.

A také čeští záchranáři ze Znojma byli na oplátku pozváni k zahraničním sousedům, na okresní základnu Červeného kříže v rakouském Retzu. Prošli si zázemí budovy a seznámili se s vozovým parkem, prohlédli si vozík pro hromadná neštěstí i přístrojovou techniku. „K základním odlišnostem poskytované přednemocniční péče v jednotlivých zemích patří i to, že česká strana je výrazně lépe vybavena po technické a odborné stránce, pomoc je poskytována profesionály, kdežto rakouská strana poskytuje přednemocniční péči převážně na dobrovolnické úrovni a jen částečně na profesionální úrovni s omezenějším technickým vybavením,“ shrnuje zážitky z obou návštěv Luděk Chloupek a dodává: „A také mám pocit, že rakouští záchranáři se všeobecně těší větší úctě ze strany veřejnosti, to bych si moc přál i u nás.“

Info: ZZS JMK