logo

Lékaři středočeské záchranky vydali novou publikaci

Středočeský kraj - 9.11.2018

MUDr. Jana Šeblová. Ph.D., FESEM, a MUDr. Jiří Knor, Ph.D. (oba ze ZZS Středočeského kraje) spolu s dalšími autory vydali v minulém týdnu v nakladatelství Grada druhé přepracované a doplněné vydání úspěšné odborné publikace „Urgentní medicína v klinické praxi lékaře“. Kniha byla slavnostně pokřtěna na národní oborové konferenci 25. Dostálovy dny v Ostravě dne 24. října 2018.

Kniha je určena nejen lékařům urgentní medicíny, ale všem lékařům, kteří se setkávají s nediferencovanými obtížemi pacienta ve svých ambulancích nebo v ambulancích nemocnic, a může pomoci i studentům vyšších ročníků medicíny.

Urgentní medicína je celosvětově dynamicky se rozvíjející lékařskou specializací. Zahrnuje přednemocniční neodkladnou péči, časnou nemocniční péči a připravenost na řešení mimořádných událostí. Pro urgentní medicínu je charakteristický komplexní pohled na pacienta, nutnost široké diferenciální diagnostiky na základě symptomů a neustálé přehodnocování priorit. Autoři kladou důraz na pochopení patofyziologie jednotlivých poruch, na diagnostickou rozvahu a na celkový management situace. V jedné z úvodních kapitol je detailně rozebrána patofyziologie kritických stavů s důrazem na procesy, které jsou v jednotlivých kritických stavech totožné. V dalších kapitolách jsou probrány nejzávažnější nebo nejčastější klinické stavy, se kterými se lékař zdravotnické záchranné služby nebo urgentního příjmu setkává. V těchto kapitolách jsou probrány stavy s ohrožením vitálních funkcí (náhlá zástava oběhu, dušnost, poruchy vědomí), jejich příčiny, diagnostika a terapie. Následují urgentní stavy kardiologické, neurologické, pediatrické, gynekologické a porodnické a nejčastější typy intoxikací. Pozornost je věnována i psychosociálním urgencím, které se v posledních letech přesouvají do oblasti urgentní péče na celém světě. Druhé vydání je doplněno i o problematiku farmakoterapie urgentních stavů, geriatrie a závažných infekcí. Knihu uzavírá forenzní problematika, která je v urgentní medicíně čím dál tím důležitější. Text je doplněn kasuistikami z praxe, které ilustrují náročné a různorodé rozhodovací procesy v kritických stavech při prvním kontaktu s nemocným či poraněným.

Knihu recenzovali stejně jako první vydání doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., a doc. MUDr. Jan Šturma, CSc., a předmluvu napsal prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM.

Z jeho textu citujeme:


„Vážení čtenáři!
od prvního vydání knihy uběhlo 5 let a za tu dobu si kniha vydobyla pozici klíčového edukačního zdroje pro širokou populaci lékařů, kteří se v urgentní medicíně profesně angažují. Druhé vydání jakékoliv knihy je vždy určitá známka kvality – kniha je vyprodána a je po ní trvající poptávka – to je nad všechny odborné recenze či hodnocení. Jak charakterizovat ve zkratce nové vydání knihy? Jednoduše – v základu se neliší od úspěšného prvního vydání, jde stále o srozumitelný a čtivý text, umožňující pochopení a klinickou adopci všech diagnostických a léčebných postupů, které se mohou v reálné klinické praxi vyskytovat.

Nárůst nových informací se týká každé oblasti medicíny, urgentní medicína není výjimkou, mj. i proto, že využívá výsledků odborného poznání většiny klinických oborů, dospělých i dětí. To vše se snaží urgentní medicína zasadit do prostředí, které je unikátní nejenom ve srovnání s tradiční nemocniční či ambulantní neurgentní medicínou, ale i do prostředí, které je stále více ovlivňováno měnící se geopolitickou a v plném významu slova globální situací – klimatické změny, migrace, riziko terorismu ve všech jeho nových formách aj. I další aspekt současného fascinujícího (svou rychlostí i obsahem) rozvoje celé medicíny – miniaturizace technologií a přítomnost prvků umělé inteligence je v knize adekvátně zachycen – trvajícím zdůrazňováním významu metod Point of Care Testing (biochemických i ultrazvukových), které mohou u řady akutních (a v plném slova smyslu urgentních) stavů zásadně ovlivnit konečný klinický výsledek těch, kterých se stav ohrožení týká. Kniha je v neposlední řadě unikátní ještě jedním momentem, a to z pohledu momentu jejího vydání – vstupuje do probíhající celonárodní odborné diskuze nad dalším pojetím/směrováním urgentní medicíny.

Pokud bych měl k dispozici jen jednu větu k představení knihy těm, kteří v knihkupectví listují úvodní stránky a rozhodují se, zda koupit či nikoliv, tak bych s klidným vědomím a svědomím napsal – lepší kniha v České republice k dané problematice v současné době neexistuje.“


 

Odkaz na publikaci na stránkách nakladatelství je ZDE.

Bc. Petra Effenbergerová tisková mluvčí ZZS SČK