logo

Biohazard tým jihomoravské záchranky je připraven

Jihomoravský kraj - 8.1.2019

Jedná se o speciální tým, který je určen pro zvládnutí zásahu u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc, jako je například ebola. Nebo může být povolán k pacientovi zasaženému nebezpečnou chemickou látkou či radiačním postižením. „Tým je vybaven speciálními prostředky a prochází opakovaným výcvikem. Musíme být připraveni takřka na všechno. Pacienta s vysoce nakažlivou nemocí je třeba převézt v izolačním transportním prostředku do určeného specializovaného zdravotnického zařízení, a to při zajištění zpřísněných podmínek ochrany veřejného zdraví,“ vysvětluje René Mezulianík, jeden z koordinátorů týmu a zároveň lékař jihomoravské záchranky.

„Zapojení do BHT týmu je dobrovolné, samozřejmě musí navazovat na splnění výběrových kritérií, mezi která patří zájem o problematiku, ale také časová dostupnost z místa bydliště. Důležitá je kromě jiného fyzická zdatnost a také odolnost vůči stresu,“ doplňuje Jana Kubalová, náměstkyně pro vzdělávání a krizovou připravenost ZZS JmK.

I když doufáme, že tento tým v nejbližší době nebudeme pro reálný zásah potřebovat, je dobré vědět, že jej máme a že je perfektně proškolený a připravený.

2_85 3_72 4_52 5_43 6_36 7_32 8_2_3 9_2_1 10_18