logo

Na ruzyňském letišti havarovalo při přistání letadlo, naštěstí jen cvičně

Hlavní město Praha - 18.4.2019

Dne 17. 4. 2019 od 13:00 proběhlo v prostoru Letiště Václava Havla Praha společné cvičení bezpečnostních a provozních složek Letiště Praha a složek integrovaného záchranného systému. Tématem cvičení byl zásah u nehody letadla při přistání a následné činnosti podle postupů Letištního pohotovostního plánu.

„Statisticky dochází k leteckým nehodám velmi vzácně. Velká mezinárodní letiště však musí být připravena i na takovou událost. Proto minimálně jednou za dva roky pořádáme pohotovostní cvičení, při kterém komplexně testujeme připravenost na řešení mimořádných událostí všeho druhu. Očekáváme, že dnešní cvičení potvrdí naši schopnost nadstandardně rychlé reakce a perfektní součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému v případě mimořádné události letecká nehoda,“ říká Milan Špaček, člen představenstva Letiště Praha odpovědný za oblast bezpečnosti.
57338898_2079503788829848_5532556946906808320_o
Cvičení se kromě zainteresovaných bezpečnostních a provozních složek Letiště Praha zúčastní také Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy, Policie ČR, Asociace samaritánů ČR, Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy, Ústřední vojenská nemocnice, Fakultní nemocnice Motol a mnozí další. Důležitým účastníkem cvičení bude také letecká společnost Smartwings, která pro účely cvičení zapůjčila jedno ze svých letadel.

„Účelem těchto cvičení bylo prověřit připravenost leteckých společností na různé krizové situace. Zapojení do cvičné akce potvrzuje vysokou úroveň provozní bezpečnosti letecké společnosti a je v souladu s naplňováním bezpečnostních standardů,“ říká Roman Vik, člen představenstva a generální ředitel Smartwings.

Předmětem letošního cvičení byl zásah u havarovaného letadla, včetně záchranných a hasebních prací provedených provozními a bezpečnostními složkami Letiště Praha ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, evakuace a ošetření raněných osob, jejich převoz do spádových nemocnic a tamní hromadný příjem. Pro účely cvičení bylo použito figurantů členů Českého červeného kříže v roli cestujících.
57502817_407053856785588_5843082373738004480_n
„Cvičení proběhlo za plného provozu letiště a neovlivnilo plynulé odbavování cestujících ani běžný letový řád na Letišti Praha,“ dodává Milan Špaček, člen představenstva Letiště Praha odpovědný za oblast bezpečnosti.

Kompletní seznam všech zapojených složek:

Letiště Praha, a.s.
Smartwings a.s.
Menzies Aviation Czech, s. r. o.
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Asociace samaritánů ČR
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
Policie České republiky (Inspektorát cizinecké policie, Letecká služba Policie ČR, Disaster Victim Identification Team)
Armáda České republiky – Letecká pátrací a záchranná služba
Ústřední vojenská nemocnice
Fakultní nemocnice Motol
Český červený kříž Praha 1
Řízení letového provozu
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod


ZZS HMP: Během cvičení zásahu při mimořádné události na Letišti Václava Havla měli naši zdravotníci plné ruce práce. Na místě bylo celkem 119 figurantů, kteří představovali cestující letadla, jež mělo nehodu při nouzovém přistání. Z toho bylo 12 lidí mrtvých, 58 zraněných (těžce 17, středně 24, lehce 17) a 49 nezraněných. Zásah pražské záchranky trval dohromady 1 hodinu a 45 minut, a to včetně třídění, primárního ošetření na místě a transportu pacientů do zdravotnických zařízení – ÚVN, FNM a pro účely cvičení ještě „fiktivně“ vytvořené nemocnice.


Foto a info: redakce, LKPR, ZZS HMP