logo

Královéhradečtí záchranáři převzali ocenění za svou práci

Královehradecký kraj - 12.5.2019

Den vítězství, připadající každoročně na 8.květen, je tradičně významnou příležitostí k ocenění pracovníků a příslušníků všech složek Integrovaného záchranného systému. A protože ani letošní rok nebyl výjimkou, předal na Pivovarském náměstí hejtman KHK Jiří Štěpán spolu s řediteli ZZS KHK, HZS KHK, KŘ PČR KHK a dalšími představiteli medaile nejen oceněným záchranářům, hasičům a policistům, ale také významným osobnostem společenského, kulturního nebo sportovního života.

Z řad zaměstnanců ZZS KHK dnes obdrželi

Záslužnou medaili zastupitelstva KHK I stupně:

MUDr. Jiří MAŠEK, lékař a bývalý ředitel ZZS KHK, za jeho činnost a aktivity, včetně několikanásobného celorepublikového prvenství při zavádění inovací. Právě na zavádění inovací do činnosti ZZS KHK má MUDr. Mašek, jako bývalý ředitel ZZS KHK, velkou zásluhu. Tím se výrazně zasloužil nejen o rozvoj integrovaného záchranného systému, ale také o záchranu dalších lidských životů.

Záslužnou medaili zastupitelstva KHK II stupně:

Ondřej Lacina, DiS., zdravotnický záchranář výjezdové základny Hradec Králové, Bláhovka, za prokázání rozvahy a osobní statečnosti při záchraně života 26leté ženy. Ondřej Lacina byl vedoucím výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci, která dne 5.9. 2018 vyjížděla k 26leté ženě, která příbuzným oznámila úmysl spáchat sebevraždu. Záchranáři ženu nalezli mimo prostor bytu, kde stála na okenní římse ve čtvrtém patře a v sebevražedném úmyslu se chystala skočit dolů. Ženino jednání a chování naznačovalo, že svůj úmysl myslí vážně, záchranáři proto museli ihned jednat. Přestože s nimi zprvu odmítala mluvit, po chvíli se jim podařilo navázat kontakt a pokoušeli se s ní komunikovat a její úmysl jí rozmluvit. V průběhu hovoru se ale pustila okenního rámu a odhodlala ke kroku do smrtící hloubky. Ondřej Lacina ale bleskurychle zareagoval, a padající ženu v poslední chvíli zachytil za ruce. Spolu s kolegou a přítomnými policisty se jim vzápětí podařilo dostat ji do bezpečí v mezipatře. Bez zjevných zranění byla pacientka nakonec transportována do nemocnice k dalšímu vyšetření. Reakce zasahující posádky tak ženě nepochybně zachránila život.

Medaili ředitele ZZS KHK Za příkladnou práci:

Iva Drbohlavová, zdravotnická záchranářka výjezdové základny Nová Paka za dlouholetou příkladnou práci a plnění pracovních povinností záchranářky

Petr Veverka, DiS., zdravotnický záchranář výjezdové základny Broumov, za dlouholetý aktivní přístup ke vzdělávání a práci zdravotnického záchranáře. Petr Veverka nastoupil jako řidič, před více jak deseti lety a od té doby se vzdělával s cílem doplnit si kvalifikaci, potřebnou pro výkon práce zdravotnického záchranáře

Jan Berger, řidič výjezdové základny Hradec Králové 2, za dlouholetý precizní výkon práce řidiče ZZS. Jan Berger svou práci vykonává spolehlivě, často i nad rámec svých povinností a neváhá se podělit o své zkušenosti i s mladšími kolegy. Svým optimizmem a humorem navíc přispívá k dobré atmosféře práce celé výjezdové skupiny.

Soňa Tlučhořová, zdravotnická záchranářka výjezdové skupiny Nový Bydžov, za dlouholetou příkladnou práci ve prospěch ZZS KHK, často i nad rámec svých povinností a na úkor volného času.

Markéta Jakubcová, zdravotnická záchranářka výjezdové skupiny Hradec Králové 2, za dlouholetou příkladnou práci ve prospěch ZZS KHK, často i nad rámec svých povinností a na úkor volného času.

Spolu s našimi záchranáři obdržela na návrh ZZS KHK a KÚ KHK Záslužnou medaili zastupitelstva KHK II stupně

Helena Rezková, učitelka VOŠ a SZŠ Hradec Králové za vynikající spolupráci se ZZS KHK při přípravě a realizaci cvičení IZS. Paní Helena Rezková, se dlouhodobě podílí na zajištění figurantů z řad střední zdravotnické školy na všechna celokrajská cvičení složek IZS. Všechny figuranty sama maskuje bez nároku na honorář.

Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za skvělou práci a reprezentaci ZZS KHK.

Ivo Novák tiskový mluvčí ZZS KHK