logo

Taktické cvičení „Ebola 2019“ proběhlo v havlíčkobrodské nemocnici

Kraj Vysočina - 20.5.2019

Dne 14.5.2019 se ve spolupráci s Nemocnicí Havlíčkův Brod uskutečnilo Taktické cvičení složek IZS Ebola 2019. Do ordinace Plicního oddělení přišla pacientka, u které ošetřující lékařka vyslovila podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci, a kontaktovala přes KOPIS HZS Orgán na ochranu veřejného zdraví.

Epidemioložka OOVZ podezření potvrdila a aktivovala základní složky IZS tak, aby byla celá situace adekvátně vyřešena. Členové Biohazard týmu ZZS KV ve spolupráci s příslušníky HZS osobu podezřelou z nákazy umístili do biovaku, zajistili jeho dekontaminaci a ve spolupráci s příslušníky PČR následný transport do cílového zdravotnického zařízení, kterým by byla Nemocnice Na Bulovce. Zdravotnický personál nemocnice a pacienti v čekárně, kteří přišli do kontaktu s dotyčnou osobou prošli dekontaminací a byli umístěni do karantény na infekční oddělení Nemocnice Havlíčkův brod, kde by vyčkaly na to, zda nákaza vysoce nebezpečnou nemocí bude potvrzena. Nemocnice i složky IZS si při této akci vyzkoušely postup podle nové typové činnosti „Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech“.

ZZS KV