logo

OBRAZEM: Cvičení „ANDĚL“ prověřilo všechny složky IZS včetně motolské nemocnice

Hlavní město Praha - 21.6.2019

V úterních brzkých ranních hodinách odehrálo v Praze 5 – Smíchově největší taktické cvičení složek IZS, které pořádalo Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.

Do cvičení byly zapojeny všechny složky integrovaného záchranného systému, tedy desítky pražských policistů, hasičů a záchranářů, ale také strážníků Městské policie hlavního města Prahy a pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Dalšími partnery v rámci cvičení byly také složky Policejního prezídia ČR, konkrétně Letecká služba a Útvar pro ochranu prezidenta republiky, a dále Magistrát hlavního města Prahy, Dopravní podnik hlavního města Prahy, Městská část Praha 5, Fakultní nemocnice Motol a neposlední řadě Armáda ČR.

Aby bylo cvičení, pokud možno co nejreálnější, bylo do něj zapojeno téměř jedenáct set figurantů jak dobrovolníků, tak ale také například i ze Střední policejní školy MV, kteří byli pro své role zraněných či mrtvých i hodnověrně namaskováni.

Tématem cvičení byl „teroristický útok v obchodním centru“. Zde je na místě poděkovat společnosti KLEPIERRE CZ s. r. o., která nám poskytla pro potřeby cvičení odpovídající prostory jejich nákupního centra na Smíchově, což bylo velikým přínosem pro vytvoření reálné atmosféry.

Hlavním cílem cvičení bylo vyzkoušet si a prověřit taktické postupy, součinnost a spolupráci mezi všemi zasahujícími složkami.


Cvičení byli přítomni pan ministr vnitra Jan Hamáček a čelní představitelé všech zúčastněných složek, kteří jeho průběh přímo na místě hodnotili.

Pan ministr k průběhu cvičení sdělil:

„Chceme, aby Česko stále patřilo mezi nejbezpečnější země světa. Proto policie pravidelně cvičí zásahy při teroristických útocích, přestože nám dle bezpečnostních složek v tuto chvíli nic podobného nehrozí,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že tato cvičení jsou bezpodmínečně nutná jak pro bezpečnostní složky, tak pro občany a jejich pocit bezpečí.

Dalším odborným hodnotitelem byl pan 1. náměstek policejního prezidenta brigádní generál Martin Vondrášek. Ten cvičení hodnotil takto:

„Za největší přínos těchto cvičení vnímám to, že se mimořádná událost cvičí v celém komplexu činností od oznámení až po aktivaci traumaplánu, tedy napříč všemi zúčastněnými složkami, kdy je největší důraz kladen především na jejich efektivní koordinaci. Při takovýchto cvičení víc, než kdy jindy platí, že štěstí přeje připraveným“

Na cvičení byl samozřejmě přítomen i ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy plk. Mgr. Jan Ptáček MBA., který řekl:

„Všichni ze zde zasahujících jsou profesionály ve svých oborech, kteří se na obdobné zásahy pravidelně připravují. Cílem tohoto cvičení je však prověřit, že celý systém funguje jako celek, že i v takovéto extrémní situaci, jakou by teroristický útok bezesporu byl, dokážeme účinně, efektivně, ale hlavně bezpečně spolupracovat!“.

Jako další promluvil ředitel Hasičského záchranného sboru, brigádní generál Roman Hlinovský:

“HZS hlavního města Prahy si na cvičení ověří postupy při společném zásahu složek integrovaného záchranného systému, vzájemnou komunikaci na taktické i štábní úrovni a koordinaci mezi jednotlivými úrovněmi velení při řešení mimořádné události“.

Za Zdravotnickou záchrannou službu se cvičení zúčastnil náměstek ředitele Mgr. Zdeněk Křivánek, který řekl:

Podobná cvičení jsou pro zdravotnickou záchrannou službu velmi důležitá, abychom udržovali naši krizovou připravenost trvale na vysoké úrovni nejen pro události, jako je teroristický útok. Neméně podstatné je prohlubování naší koordinace s ostatními složkami IZS a soukromými poskytovateli zdravotnických služeb, které bychom do události s hromadným postižením osob podle traumatologického plánu rovněž zapojili.


Přítomni doposud největšímu cvičení, které kdy Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy pořádalo, byli i čelní představitelé městských institucí.

Pan primátor v závěru cvičení uvedl:

„Podobná cvičení jsou nadmíru důležitá, jelikož jen díky připravenosti můžeme podobným reálným situacím, ač doufám, že se nikdy nestanou, efektivně čelit.“

Pan náměstek Petr Hlubuček jeho slova doplnil:

„Svým rozsahem a počtem nasazených sil a prostředků bylo cvičení „Anděl 2019“ největším na území hl. m. Prahy. Součástí cvičení bylo také zasedání Krizového štábu hl. m Prahy, kde se prověřovaly rozhodovací procesy všech zúčastněných.“

V neposlední řadě zhodnotil cvičení i ředitel Městské policie hlavního města Prahy Ing. Eduard Šuster:

„Terorismus se stal součástí života v 21. století. I když Česká republika patří mezi 10 nejbezpečnějších zemí Evropy, mimořádné události velkého rozsahu, při kterých má každá složka svou roli a nezastupitelné místo, nemůžeme nikdy a nikde vyloučit. A právě proto považuji podobná cvičení za velmi důležitá“.

Další spolupracující instituci, konkrétně Městskou část Praha 5 reprezentoval její starosta RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., který cvičení zhodnotil těmito slovy:

„Rychlé a správné rozhodování a koordinace všech zainteresovaných složek je zcela zásadní. I když jsme desátá nejbezpečnější země světa, považuji za naprosto nezbytné, abychom byli na obdobné situace připraveni. „

Nyní bude následovat důkladné vyhodnocení celého průběhu cvičení, jehož výsledky budou jednoznačným ukazatelem pro případné vylepšení postupů jednotlivých zúčastněných složek při takovýchto situacích, uvedl tiskový mluvčí PČR por. Mgr. Tomáš Hulan.ZZS HMP: Máme za sebou nejrozsáhlejší taktické cvičení složek integrovaného systému na území hlavního města – Anděl 2019.

Po teroristickém útoku na obchodní centrum, kde v danou dobu byla tisícovka “návštěvníků” zůstalo na místě 109 „zraněných“ a šest „mrtvých“. Po zneškodnění útočníků policií a prohlášení zóny za bezpečnou začala práce pro nás. Do té doby jsme byli připraveni na vyčkávacím stanovišti ihned vyrazit. Pacienty, kteří měli věrně namaskované různé druhy zranění – od tržných ran, po průstřely či zlomeniny, jsme museli roztřídit, ošetřit, zajistit a transportovat do zdravotnického zařízení, v tomto případě Fakultní nemocnice Motol. V reálné situaci by byli pacienti distribuováni do všech zdravotnických zařízení tak, aby nebylo zahlceno jen to nejbližší. To vše v režimu nejvyššího stupně traumatologického plánu. Specifické bylo, že mezi zraněnými bylo přes 40 figurantů představujících děti.

Cvičení se za nás a spolupracující soukromé poskytovatele zdravotnických služeb (Pragomedika plus, SOSAN, Asociace dobrovolných záchranářů, PM medical a Meditrans) účastnilo 69 zdravotníků a 28 kusů techniky, včetně speciálů Atego a Golem a speciálně pro tento zásah zřízeného zdravotnického operačního střediska, které celý zásah na místě řídilo. Náš zásah na místě trval méně než dvě hodiny, za tuto dobu se podařilo všechny pacienty transportovat do nemocnice. To je v takto náročné situaci skvělý výkon. A i když šlo jen o cvičení, naprostá většina kolegů se shodla, že to byla pěkná dřina. Velmi dobře zafungovala i spolupráce s ostatními kolegy z IZS. A to je přesně důvod, proč se takových cvičení účastníme, abychom byli sehraný tým, až nás bude veřejnost v krizové situaci potřebovat.

Děkujeme všem za neuvěřitelné nasazení, FNM za to, že se rozhodla si s námi taky zatrénovat a přijmout všech 109 pacientů, kterým se skutečně pečlivě věnovali! Mimo jiné i vynikajícím figurantům a nesmíme zapomenout ani na naše ostatní kolegy, kteří drželi běžný provoz a to jak ve výjezdu, tak na dispečinku. Dáváme palec nahoru za náročnou organizaci všem, co se na ní podíleli, uvedla ke cvičení pražská ZZS.


Ve FN Motol proběhl v noci ze 17. na 18. června 2019 cvičný traumaplán nejvyššího stupně.

V návaznosti na taktické cvičení, jehož tématem byl teroristický útok v obchodním centru, byl ve Fakultní nemocnici v Motole v 1:13 hodin vyhlášen cvičný traumaplán nejvyššího stupně. FN Motol byl jedinou nemocnicí, kam byli fiktivně zranění převáženi. Cvičný traumaplán, do kterého bylo zapojeno celkem 70 zdravotníků, byl ukončen ve 4:30 hodin.

Na Oddělení urgentního příjmu dospělých bylo během akce ošetřeno 62 figurantů, z toho 11 s těžkými zraněními, která by si v reálné situaci vyžádala hospitalizaci na ventilovaných lůžkách. Ve 4 případech lékaři konstatovali smrt. U 2 ještě před příjezdem do nemocnice, u dalších 2 během ošetření.

Do cvičení bylo zapojeno i pracoviště dětského urgentního příjmu. Sem bylo z obchodního centra transportováno 45 dětí, 14 z nich s těžkými poraněními.

V povaze zranění dominovala jak u dětí, tak u dospělých zranění po explozi, popáleniny, pohmožděniny, poranění hlavy a krku, otevřené zlomeniny.

„Jako největší nemocnice v ČR musíme být dobře připraveni na zvládnutí zcela mimořádných událostí. Toto taktické cvičení tak bylo unikátní příležitostí vyzkoušet si situaci, která by v reálu znamenala velké zatížení pro běžný nemocniční provoz,“ říká MUDr. Martin Holcát, náměstek pro léčebně preventivní péči FN Motol. V případě většího počtu zraněných musí být tým urgentního příjmu schopen během 15 minut předat všechny své pacienty na příslušné kliniky a mít k dispozici všechna urgentní akutní lůžka pro příjem zraněných z hromadné nehody. Kromě zdravotního personálu dostávají pokyny i další zaměstnanci nemocnice. Například je nutné zajistit bezproblémový průjezd sanitních vozů po celém areálu nemocnice anebo se postarat o příbuzné pacientů.

Během nácviku traumaplánu se v nemocnici současně prověřuje několik faktorů. Především to, jestli správně funguje pohotovostní svolávací systém nebo jak probíhá koordinace práce zdravotníků na urgentních příjmech při ošetřování mnoha zraněných najednou. Modelová situace také pomůže ověřit, jak kvalitně jsou jednotlivá pracoviště schopna vzájemně si předávat informace a připravenost klinik uvolnit potřebná lůžka. Prioritou přitom zůstává to, aby byli zranění správně a včas ošetřeni a v případě nutnosti i hospitalizováni.

Po celou dobu cvičení byl na obou urgentních příjmech pořizován kamerový záznam. Díky němu dojde následně k detailnímu vyhodnocení celé akce.


Taktické cvičení pořádalo Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy v noci ze 17. na 18. června a participovali na něm kromě FN Motol také Magistrát hlavního města Prahy, Městská policie hlavního města Prahy, Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Městská část Praha 5.

Foto a info: PČR, HZS Praha, ZZS HMP, FN Motol