logo

Falck už nebude na Slovensku provozovat záchrannou službu, opustí všech svých 107 výjezdových stanovišť

Svět - 16.7.2019

Dosud na sousedním Slovensku Falck provozuje celkem 107 stanic zdravotnické záchranné služby, jeho síť pokrývá téměř dvě pětiny území Slovenska.

Stávající vysoutěžené licence na provoz záchranek firmě skončí v průběhu příštího roku a o jejich prodloužení v rámci nového tendru se nebude dále ucházet.

Jak tato výrazná změna zasáhne poskytování služeb ZZS pro občany, je otázkou. Nabízí se logicky možnost přechodu stávajících zaměstnanců Falck pod nového provozovatele, ale zdali to tak skutečně bude, a také kdo si vysoutěží poměrně velké sousto v podobě 107 základen záchranky, je nyní ve hvězdách.

Tiskové prohlášení firmy FALCK


Falck sa v tendroch nebude uchádzať o stanice záchrannej zdravotnej služby

15. 7. 2019| Spoločnosť Falck sa nezapojí do výberového konania na poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Po uplynutí platnosti súčasných licencií, ktoré budú končiť v priebehu roka 2020, nebude spoločnosť ďalej prevádzkovať stanice ZZS.

„Globálnou stratégiou nadnárodnej spoločnosti Falck je posilniť svoju obchodnú činnosť a usilovať sa o úplné vlastníctvo všetkých lokálnych subjektov a umožniť tak kontrolu nad riadiacimi procesmi, zabezpečiť čo najvyššiu mieru kvality poskytovaných služieb, vysokú úroveň transparentnosti a súlad so všetkými pravidlami, čo nám umožní pracovať pod jednou spoločnou značkou,“ hovorí Jakob Bomholt, výkonný viceprezident skupiny Falck pre divíziu ZZS.

Už začiatkom roka Falck inicioval zmenu akcionárskej štruktúry odkúpením 49.11% podielu minoritného akcionára KPR Health Invest. V krátkom čase sa očakáva oficiálne rozhodnutie o schválení koncentrácie Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.

„Súčasťou novej stratégie spoločnosti je zamerať sa na kľúčové trhy. Aj preto sme v uplynulých šiestich mesiacoch dôkladne analyzovali slovenský trh a jeho obchodný a rizikový profil, výsledkom čoho vzniklo naše rozhodnutie slovenský trh opustiť a znížiť tak potenciálne riziká súvisiace s prevádzkou záchrannej zdravotnej služby v tejto krajine,“ upresňuje Jakob Bomholt.

„Rozhodnutie nepokračovať v činnosti záchrannej zdravotnej služby na Slovensku bolo veľmi ťažké. Úroveň a kvalita poskytovaných služieb, ale najmä oddanosť a angažovanosť našich zamestnancov, sú na vysokej úrovni, a ja som na nich osobne veľmi hrdý,“ uvádza Ivo Krpelan, generálny riaditeľ Falck pre Strednú a Východnú Európu.

Súčasné zmluvné záväzky bude spoločnosť naďalej zodpovedne plniť až do ukončenia platnosti prebiehajúcich licencií. “Zároveň vyvinieme maximálne úsilie a súčinnosť k tomu, aby mohol byť prechod zamestnancov na budúcich poskytovateľov čo najviac plynulý,“ dodáva.

Falck na Slovensku prevádzkuje aj polikliniky, dopravnú zdravotnú službu a priemyselnú požiarnu ochranu. Činnosť týchto prevádzok nebude v súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím nijako ovplyvnená.