logo

Proběhl kurz resuscitace a první pomoci pro Velvyslanectví České republiky v čínském Pekingu

ČRKrálovehradecký krajSvět - 9.9.2019

Pětice instruktorů ERC – European Resuscitation Council a zaměstnanců ZZS KHK připravila společně se svými pražskými kolegy jednodenní kurz resuscitace a první pomoci pro Velvyslanectví České republiky v Pekingu. Výuka byla realizována v rámci projektu, jehož hlavním cílem je předávání zkušeností s provozem letecké záchranné služby. Projekt financuje společnost Home Credit Consumer Finance Co. Ltd.

Nácviku kardiopulmonální resuscitace se zúčastnil samotný velvyslanec prof. Vladimír Tomšík, zaměstnanci konzulátu i jejich rodinní příslušníci. Úřad velvyslanectví České republiky je nově vybaven přístrojem AED. Během kurzu byla dále nacvičována první pomoc při úrazech, epileptickém záchvatu, anafylaxi, kolapsu nebo bolestech na hrudi.

Ochota místních obyvatel poskytnout první pomoc je zatím extrémně nízká a resuscitaci většina Číňanů nezná. V rámci projektu bylo proto pro veřejnost připraveno krátké výukové video znázorňující jednoduchý postup “hands-only CPR”, které však nebylo místními autoritami akceptováno. Lokální záchranná služba stále vyžaduje hmatání pulzu a provádění umělého dýchání ve všech situacích.

Text a foto: ČRR – Anatolij Truhlář a Marek Dvořák