logo

Instruktážně metodické zaměstnání lezeckých skupin a leteckých záchranářů složek IZS na Velké Americe

Jihočeský krajStředočeský kraj - 29.9.2019

Ve dnech 24. – 26. 9. 2019 se konalo v lokalitě lomů „Mexiko“ a „Velká Amerika“ Instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) krizové připravenosti lezeckých skupin a leteckých záchranářů složek Integrovaného záchranného systému ČR (IZS). Akci již popáté pořádala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje společně s lektorem pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou Bc. Milanem Linhartem. Letos nově se IMZ konalo pod patronátem Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky. Cvičilo se ve vzduchu, na skalních stěnách, podzemních štolách i ve vodě. V přírodním polygonu se během tří dnů vystřídalo více jak 400 lezců a záchranářů.

IMZ byl určen pro lezecké skupiny napříč všemi složkami IZS, posádky leteckých záchranných služeb a další složky provádějící a práci a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou.

Hlavním cílem IMZ byl praktický výcvik výškových specialistů při pohybu v lanových cestách, evakuaci osob pomocí lanových technik v extrémních podmínkách simulujících vysoké fyzické a psychické nároky na zvládnutí úkolů. Dále ověření možností mezikrajské a mezirezortní spolupráce výškových specialistů při práci a záchraně, vzájemná výměna zkušeností a testování nových výrobků.

Příprava stanovišť a zázemí započala již v průběhu neděle a pondělí. Kolegové ze Speleologické záchranné služby vystrojili na severní a jižní stěně lomu Mexiko veškeré lanové cesty. Společně s dalšími lezci-záchranáři přemostili lom stometrovým lanovým traverzem. V těsné blízkosti lomu byl postaven malý lanový trenažér umožňující cvičícím před vstupem do skalní stěny vyzkoušet si techniky postupu přes lanové přepínky a správné nastavení vlastního vybavení. Pro přípravu tohoto přírodního polygonu bylo použito více než 1800 metrů statických lan, cca 150 ks ocelových karabin a řada dalšího vybavení, které poskytli partneři akce.

Vlastní IMZ „Amerika 2019“ byl zahájen v úterý v 9°°hodin. Na začátku každého dne absolvovali všichni účastníci krátké proškolení od Speleologické záchranné služby Český kras o bezpečném pohybu v lanových cestách, specifikách vápencových hornin při činnostech ve výškách. Následně se lezecká družstva vydala cvičit do skalních stěn, podzemních štol a na lanový traverz. V úterý se jednotlivé týmy věnovaly především pohybu v lanových cestách na skalních stěnách, podzemních štolách a nácviku vyprošťování, záchran a evakuace osob pomocí lanových technik.

Ve středu a ve čtvrtek se ke cvičícím připojila i Armáda ČR s vrtulníkem W-3A Sokol. Nácviku leteckých záchran za pomoci vrtulníku s palubním jeřábem a lanovým podvěsem se s piloty, palubními techniky a záchranáři SAR AČR účastnili letečtí záchranáři Zdravotnické záchranné služby JčK a Hasičského záchranného sboru JčK.

Lom Velká Amerika poskytuje pilotům unikátní prostředí pro nácvik pilotáže v „soutěsce“, tento prostor specificky ovlivňuje chování vrtulníku. Letečtí záchranáři trénovali v lomech vyzdvižení osoby ze skalní stěny nebo z lávky nad vodní hladinou za pomoci palubního jeřábu a lanového podvěsu. Výcvik byl v obou dnech zaměřen především na přesné navádění vrtulníku, signalizaci mezi leteckým záchranářem a palubním technikem a bezpečné provedení evakuace osoby z nepřístupného terénu. Během dvou dnů záchranáři nalétali bezmála 10 hodin a uskutečnili desítky cvičných záchranných operací.

Akce byla podpořena přítomností a prezentací výrobků firem zabývajících se výrobou a distribucí prostředků pro práci ve výškách a nad volnou. Účastníci IMZ se tak v průběhu všech tří dnů mohli seznámit s celou řadou jejich produktů i novinek a otestovat je v náročném terénu.


Fotogalerie


Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje děkuje všem níže jmenovaným partnerům a společnosti Lomy Mořina s.r.o., bez jejichž podpory by nebylo možné Instruktážně metodické zaměstnání „Amerika 2019“ zrealizovat.

Partneři:

Bc. Milan Linhart, lektor pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti; Stanice č. 1 – Český kras
WORK SAFETY-PAVOUCI s.r.o.
LANEX a.s.
HQH SYSTEM s.r.o.
UNION TRADE SERVIS s.r.o.
SINGING ROCK s.r.o.
ROCK EMPIRE s.r.o.
VERTICAL TRADE s.r.o.
CLIMBING TECHNOLOGY s.r.o.

Možnost výcviku využily lezecké skupiny a jednotlivci z těchto organizací:

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Speleologická záchranná služba ČSS Čechy
Speleologická záchranná služba ČSS Morava
Horská služba ČR-Jizerské hory
Horská služba ČR-Šumava
Horská služba ČR-Krkonoše
Zásahová jednotka PČR Středočeského kraje
Zásahová jednotka PČR Hlavního města Praha
Zásahová jednotka PČR Jihočeského kraje
Speciální jednotka PČR Temelín
Policejní prezidium ČR
Další specialisté z PČR a MV ČR
M2C-ETE a EDU
243. vrtulníková letka 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely
Vojenská policie Praha
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
Hasičský záchranný sbor Praha
Hasičský záchranný sbor Prostějov
Hasičský záchranný sbor Pardubice
Hasičský záchranný sbor Přerov
Hasičský záchranný sbor Chrudim
Hasičský záchranný sbor Šumperk
Hasičský záchranný sbor Žatec
Hasičský záchranný sbor SŽDC České Budějovice
Hasičský záchranný sbor Spolana Neratovice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hluboká
Hasiči Rescue Praha

Bc. Petra Kafková tisková mluvčí ZZS Jihočeského kraje