logo

FOTO/VIDEO: Střelba a spousta zraněných. Takové bylo cvičení AMOK 2019 – Aktivní střelec na olomoucké ulici Tomkova

Olomoucký kraj - 30.10.2019

Rozsáhlé cvičení připravil na středu dopoledne Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Do cvičení se zapojilo 200 hasičů, policistů a zdravotníků.

V taktické části cvičení byla rozehrána situace při železniční nehodě s velkým počtem zraněných a cizinců (bez praktické realizace). Usmrceno bylo 10 osob, dalších 200 osob bylo zraněno. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ve spolupráci s magistrátem města proto zřídil Asistenční centrum pomoci (dále jen ASP), jehož hlavním úkolem bylo zajistit kontakt mezi zasaženými mimořádnou událostí a příbuznými. ASP v této podobě na území Olomouckého kraje fungovalo poprvé. Bylo zřízeno v Hynaisově ulici v prostorách magistrátu města Olomouce. Naším cílem bylo nastavit metodiku pro zřizování podobných center a využít při tom zkušeností ze zahraničí. Na fungování se podíleli pracovnicí magistrátu i HZS Olomouckého kraje. K nácviku jsme využili fiktivních profilů zasažených osob a figurantů, kteří hráli rodinné příslušníky hledající své blízké.

75362334_2397349620504329_7813547664733110272_o

ASP plnilo tyto úkoly:

-poskytovat pozůstalým, zasaženým a příbuzným informace
-poskytovat psychosociální a duchovní pomoc, překladatelské služby
-zajistit maximální možné soukromí a prostor pro shledání zasažených s příbuznými
-získávat informace o obětech, zraněných a zasažených, o samotném průběhu mimořádné události
-podílet se na sestavení databáze kontaktů na pozůstalé a příbuzné ve spolupráci s PČR
-organizovat doprovod a přepravu pozůstalých, zasažených a příbuzných na/do místa mimořádné události, ACP nebo zdravotnického zařízení, zejména za účelem identifikace, navázání kontaktu nebo -rozloučení se zemřelým (v případě potřeby byli doprovázeni psychologem, duchovním nebo tlumočníkem)
-zabezpečit první pomoc pro náhlé zdravotní indispozice

Útok aktivního střelce

Při praktické části cvičení složky IZS řešily útok aktivního střelce v objektu v Tomkově ulici v Olomouci, kde se konal seminář pro 60 studentů vysoké školy. Řízení zásahu složek IZS spadalo v tomto případě do kompetence Policie ČR.

 

Policejní operační důstojník po přijetí oznámení o střelbě okamžitě vyslal na místo všechny policejní hlídky v dosahu. Po příjezdu zahájili policisté zákrok vedoucí k eliminaci pachatele. Zároveň zřídili štáb a velící policejní důstojník koordinoval na místě všechny složky IZS. Bylo uzavřeno přilehlé okolí a odkláněna doprava. Policisté zajistili budovu pro vstup zdravotnického personálu.

Příslušníci HZS Olomouckého kraje se podíleli na transportu zraněných a poskytovali první pomoc. Ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou zřídili místo pro poskytování přednemocniční neodkladné pomoci.

Záchranáři zdravotnické záchranné služby poskytovali přednemocniční neodkladnou péči a transportovali zraněné do Fakultní nemocnice v Olomouci, která poskytovala na základě svého traumatologického plánu zdravotní péči dle závažnosti zdravotního stavu zraněných. Při této mimořádné situaci se využilo již zřízeného asistenčního centra pomoci, které zajišťovalo kontakt mezi zasaženými a příbuznými.

Účelem cvičení bylo prohloubení spolupráce mezi všemi složkami IZS a krizového řízení, jejich koordinace a efektivní řízení.

Rozsáhlé cvičení pak ještě pokračuje ve čtvrtek 31. 10. štábní částí, kdy budeme simulovat rozsáhlý výpadek elektrické energie po požáru trafostanic a poškození distribuční sítě elektrické energie na území města Olomouce. Naším cílem je procvičit postupy orgánů krizového řízení v úrovni hasičského záchranného sboru kraje, Statutárního města Olomouc a významných zdravotnických zařízení na území města.


Cvičení SÍŤ – AMOK v číslech:

3 simulované mimořádné události

40 zapojených subjektů

20 hodin výcviku

200 zapojených příslušníků, záchranářů a zdravotnického personálu, členů krizového štábu

120 figurantů celkem

50 realisticky maskovaných figurantů

40 kusů technikyFoto a video: HZS a ZZS OLK

por. Mgr. Lucie Balážová
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje