logo

Společné cvičení biohazard týmů jihomoravské a vysočinské ZZS

Jihomoravský krajKraj Vysočina - 7.11.2019

Dva pacienti s podezřením na onemocnění vysoce nakažlivou nemocí: je potřeba je vyšetřit, zajistit a transportovat do cílového zdravotnického zařízení. Dalším nezbytným krokem je pak dekontaminace zasahujících složek. To byl námět cvičení, na které jsme tentokrát přizvali i kolegy z Kraje Vysočina.

„Postupovali jsme podle pevně daného scénáře, bylo třeba se postarat o dva mladé muže, kameramana a reportéra. Před dvěma dny se vrátili z Demokratické republiky Kongo, kde natáčeli dokument o životě místních obyvatel. V Kongu pobývali šest týdnů, antimalarika jim poslední týden došla. Včera v letadle se u jednoho z nich objevila bolest hlavy, bolesti v krku a nevolnost, od rána má podobné potíže i jeho kolega. Dojeli vlastním vozem z pražského letiště do Zastávky u Brna, kde bydlí. Cítí se čím dál hůře, oba mají horečku, která stále stoupá, objevil se průjem a zvracení. Nelze vyloučit, že jde o ebolu. Naším úkolem bylo postarat se o ně, což v praxi znamená, že operační středisko musí svolat BHT tým a následně se rozjede celý řetězec předem naplánovaných kroků. Šlo nám o to procvičit spolupráci a komunikaci mezi operačním střediskem, vedoucím zdravotnické složky, oběma kraji i hasiči. Postupujeme dle tzv. checklistů, pokud narazíme na nějakou nejasnost či nepřesnost, máme možnost do budoucna tyto checklisty opravit či aktualizovat, i to je velký přínos podobných akcí,“ vysvětluje Vladimír Husárek, vedoucí zdravotnické složky.

Pacienti jsou vyšetřeni, zaléčeni a uloženi do tzv. biovaků. Zasahující členové jednotlivých složek mají ochranné oděvy, pacienty transportují na Kliniku infekčních a parazitárních nemocí Nemocnice Na Bulovce. „Z naší strany proběhl tento transport pouze štábně, reálný transport provedl biohazard tým Kraje Vysočina, protože nyní nebylo možné procvičit současné předání dvou pacientů v Praze. Rádi bychom to ale do budoucna zrealizovali. Máme pro to dobrý důvod, podezření na vysoce nakažlivou nemoc právě u dvou osob je velmi pravděpodobné, lidé totiž často cestují ve dvojicích, ať už pracovně nebo soukromě. Musíme být připraveni na všechny možné varianty,“ doplňuje Vladimír Husárek.


Dne 23.10.2019 proběhlo součinnostní cvičení Biohazard týmů ZZS KV a ZZS JmK s cílem izolovat 2 pacienty s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu (MERS). Po izolaci pacientů do transportních izolačních vaků, byl jeden z nich našim týmem ZZS KV transportován do Nemocnice na Bulovce, Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, kde proběhl nácvik předání tohoto pacienta do izolovaných prostor.

Celé cvičení bylo koncipováno jako simulace reálné situace s cílem ověření fungování a dodržování stanovených postupů STČ 16A/IZS. Dále pak prověření komunikačních kanálů a v neposlední řadě ověření připravenosti zúčastněných členů BHT zvládnout vzniklou situaci za použití adekvátních osobních ochranných pomůcek.

Proběhlé cvičení potvrdilo připravenost zúčastněných složek a ověřilo možnosti mezikrajské spolupráce v případě reálné situace, uvedli k uskutečněné akci zástupci ZZS Kraje Vysočina.