logo

Rok 2019 u ZZS Moravskoslezského kraje ve znamení nárůstu zásahů, bylo ošetřeno téměř 116 tisíc pacientů, což je o 4 tisíce víc, než v roce 2018

Moravskoslezský kraj - 22.1.2020

Týmy Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje zasahovaly v roce 2019 celkem u 115 717 pacientů, což je o čtyři tisíce víc, nežli v roce předchozím. Trend stále intenzivnější výjezdové činnosti, s pravidelným meziročním nárůstem, pokračuje již řadu let.

Jen pro srovnání – v roce 2010 bylo záchrannou službou v MSK ošetřeno 91 041 osob. Nárůst zásahů za poslední desetiletí je tedy 20%. Sanitní speciály za den vyjížděly průměrně k 314 nemocným či zraněným. To je o jedenáct pacientů denně více, než v roce 2018 a o pětašedesát více, než v roce 2010. Celkový počet výjezdů sanitních vozidel činil více než 128,5 tisíce, tedy 352 za čtyřiadvacet hodin.

Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS)
Operátorky a operátoři KZOS vedli v období uplynulého roku 436 448 hovorů, tedy přibližně dvanáct set denně. Na tísňových linkách ZZS přitom proběhlo přes 191 tisíc volání. To je o třicet tisíc více, než v roce 2011, kdy krajské operační středisko v Ostravě zahájilo svou činnost. Téměř čtvrt milionu telefonátů pak vedli s operátory dalších složek IZS, vlastními výjezdovými posádkami, zdravotnickými zařízeními či jinými subjekty.

Tělesná onemocnění
Převážná většina zásahů našich posádek se odehrává pro náhle vzniklé nebo prudce zhoršené tělesné onemocnění. Těchto pacientů ošetřili záchranáři na území Moravskoslezského kraje bezmála čtyřiasedmdesát tisíc (57 000 v roce 2010). Ve více než šesti stech případech bylo nutno tyto nemocné resuscitovat, neboť u nich došlo k selhání základních životních funkcí, dalším 1440 postižených již záchranáři nedokázali pomoci. Ve více než třech tisícovkách případů jsme byli voláni k nemocným s cévní mozkovou příhodou. S akutními koronárními obtížemi bylo ošetřeno 1383 pacientů. Mezi mnohé další důvody výjezdů k interním stavům patřily dechové obtíže, bolesti na hrudi, epileptické nebo astmatické záchvaty a jiné.

Úrazy
Záchranáři ošetřovali také více než 23 000 (o pět tisíc více, než v roce 2010), kteří utrpěli nějaký úraz či nehodu. Většina jich byla spíše lehkých či středně těžkých a bezprostředně neohrožovaly život postiženého. Tři stovky zraněných však byly ve vážném stavu; necelých sedm desítek osob s úrazy pak musely naše posádky resuscitovat. Lékaři záchranné služby již nemohli zachránit 136 postižených. Ti na následky svých zranění zemřeli buď ještě před příjezdem posádky, nebo záchranáři prohráli boj o jejich život v průběhu zásahu.

Resuscitace
Záchranáři v našem kraji resuscitovali v minulém roce téměř 967 pacientů, u nichž došlo k selhání základních životních funkcí. V 45% případů byli úspěšní, podařilo se jim obnovit činnost srdce a pacienta následně předali do další péče ve zdravotnickém zařízení.

Onemocnění psychiatrická a sebevraždy
Záchranáři vyjížděli také k nemocným s psychickými obtížemi, kterých ošetřili bezmála pět tisíc, tedy o dvě stě více, než v předloňském roce. Jednalo se především o pacienty s depresemi, akutními psychotickými stavy, ale také například se závislostmi. V 973 případech jsme dále zasahovali u lidí, u nichž došlo k sebe poškozování nebo se pokusili o sebevraždu (o téměř 200 více, než v roce 2010). Ve vážném stavu bylo osm desítek z nich, deset těchto pacientů záchranáři oživovali a sedm desítek dalších, k nimž naše týmy přijely, si záměrně přivodilo smrt. Toto číslo ovšem není konečné, neboť k řadě dokonaných suicidií ZZS nevyjíždí.

Výjezdy sanitních vozidel
K pacientům v Moravskoslezském kraji vyjíždělo více, než šest desítek posádek ZZS. Záchranná služba disponuje dvěma typy výjezdových skupin: s lékařem a bez lékaře. Lékařské posádky zasahují v systému rychlé lékařské pomoci (RLP) nebo rendez-vous (RV). Tyto týmy uskutečnily v roce 2019 pětadvacet tisíc výjezdů. V režimu rychlé zdravotnické pomoci (RZP) bylo minulý rok realizováno 103 533 výjezdů, což znamená ve srovnání s rokem 2018 nárůst o přibližně tři a půl tisíce (ve srovnání s rokem 2010 je to více o 39,5 tisíce výjezdů sanitních vozidel). Právě posádky rychlé zdravotnické pomoci jsou v některých místech kraje, především v Ostravě, ale i dalších městech, extrémně vytížené. Zatímco počty zásahů týmů s lékařem spíše stagnují, množství výjezdů posádek RZP trvale stoupá.

Letecká záchranná služba
ZZS MSK disponuje kromě sanitních vozidel také vrtulníkem letecké záchranné služby. Vrtulník s volacím znakem „Kryštof 05“ má na svém kontě v minulém roce celkem 552 misí a posádky přitom strávily v akci 740 hodin. Misí do terénu přitom bylo 515. Další vzlety uskutečnili letečtí záchranáři pro vážně nemocné či zraněné, které transportovali ze zdravotnických zařízení zpravidla na specializovaná pracoviště fakultních nemocnic. Více než stovka letů záchranářského vrtulníku proběhla v nočních hodinách.

Speciální týmy
V rámci ZZS MSK pracují také skupiny pracovníků, jejíž členové pracují při událostech mimořádného rázu.

Tým pro specializované činnosti je povoláván k zásahům, jež přesahují běžné podmínky, či standard. V roce 2019 pracoval u jednačtyřiceti případů – mimo jiné u dvou desítek infekčních pacientů a devíti mimořádných událostí.

Intervenční tým poskytuje na místě zásahu ZZS první psychickou pomoc blízkým, či pozůstalým pacienta. Jeho členové jsou povoláváni na místa obtížných, náhlých a tragických událostí. Loni zasahovali ve více než stu případech a podporu poskytli 275 zasaženým s akutní stresovou reakcí. Skupina zdravotnických interventů ZZS pracovala v prosinci také u tragické střelby v ostravské Fakultní nemocnici, kde provedla přes padesát dalších intervencí u sekundárně zasažených osob.

PhDr. Lukáš Humpl tiskový mluvčí ZZS MSK