logo

Královéhradecká záchranka dosáhla za rok 2019 nejlepších výsledků léčby srdeční zástavy v historii organizace

Královehradecký kraj - 1.3.2020

Výsledky resuscitací důkladně prověřují fungování celého systému přednemocniční neodkladné péče. Na výsledcích léčby se podílí činnost operátorů tísňové linky 155, využívání first responderů s mobilními AED a vyškolených dobrovolníků aktivovaných prostřednictvím mobilní aplikace, zavedená koncepce vzdělávání, kvalitní práce výjezdových skupin v terénu i časté využívání letecké záchranné služby s možností okamžitého transportu vybraných pacientů na pracoviště vysoce specializované nemocniční péče.

Zaměstnanci ZZS KHK zahájili v roce 2019 celkem 507 resuscitací (92 případů na 100 000 obyvatel). Resuscitace neúrazových pacientů byly zahájeny v celkem 465 případech (84 případů na 100 000 obyvatel). Obnovit krevní oběh se alespoň krátkodobě podařilo u 230 nemocných (49 %). Do nemocnic jsme předali 199 pacientů (43 %) a 82 nemocných (18 %) přežilo 30 dnů od přijetí. Celkem 61 pacientů (13 %) bylo propuštěno domů bez neurologických následků (CPC 1–2), což odpovídá incidenci 11,1 zachráněných na 100 000 obyvatel.
87572635_10158106089939382_8089342006028926976_o
V mezinárodní studii EURECA TWO hodnotící výsledky resuscitací ve 28 zemích Evropy bylo s funkčním oběhem do nemocnic předáno 25 % pacientů a z lůžek akutní péče propuštěno pouhých 8 % nemocných. Ve sledovaných parametrech tak patří ZZS KHK k systémům s nejlepšími výsledky v Evropě, přestože obsluhuje řadu obtížně přístupných nebo horských oblastí.

Unikátní systém spolupráce s first respondery IZS (Policie České republiky, městské policie, HZS, Horská služba ČR – oficiální stránka apod.) zásadním způsobem ovlivňuje výsledky léčby srdečních zástav v posledních třech letech. Automatizovaný externí defibrilátor (AED) byl v loňském roce před příjezdem záchranné služby připojen u 121 pacientů (26 % neúrazových srdečních zástav) a celkem bylo z AED podáno 58 výbojů. Spontánní krevní oběh se tak podařilo u šesti pacientů obnovit ještě před příjezdem ZZS!

Anatolij Truhlář a Monika Praunová/ZZS HKK