logo

Zemřel doktor Josef Mucha, bývalý ředitel brněnské záchranky. Čest jeho památce!

Jihomoravský kraj - 18.5.2020

Dne 9. května 2020 ve věku 76 let zemřel po dlouhé těžké nemoci pan doktor Josef Mucha. S láskou na něj budou vzpomínat jeho manželka, synové, širší rodina a přátelé. Ale také my, jeho bývalí kolegové. Byl to člověk, kterého měli všichni rádi a který byl pro mnohé velkou inspirací.

Josef Mucha v roce 1969 promoval na lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Brno (dnes Masarykova univerzita Brno), zahájil praxi v Kroměříži a poté přestoupil na Anesteziologicko-resuscitační kliniku Fakultní nemocnice s poliklinikou Brno (dnes Fakultní nemocnice u svaté Anny), zde zůstal do roku 1981. Poté nastoupil do Zdravotnické dopravní a záchranné služby Krajského ústavu národního zdraví Brno, nejprve na pozici vedoucího lékaře a posléze ředitele (1986). Po sametové revoluci se stal ředitelem nově vzniklé organizace Záchranná služba města Brna, kde setrval až do roku 2005 (1991 – Záchranná služba města Brna, 1993 – Územní středisko záchranné služby Brno, 2005 – Zdravotnická záchranná služba JmK). V letech 2005 – 2010 pak zastával pozici vedoucího lékaře Krajského operačního střediska jihomoravské záchranky. Jeho znalosti i vědomosti přesahovaly náš region, byl členem výboru odborné společnosti Přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof (později Urgentní medicíny a medicíny katastrof) a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a prvním prezidentem Asociace Zdravotnických záchranných a dopravních služeb ČR.

Noblesa, empatie, laskavost… Tato slova jej charakterizují asi nejlépe. Dobrý člověk a mimořádně schopný pracovník. Byl nejen ředitelem a lékařem, ale měl výborné znalosti z oblasti práva, ekonomie a byl také dobrým diplomatem a vyjednavačem. Významně se podílel na rozvoji zdravotnické záchranné služby nejen ve městě Brně a v Jihomoravském kraji, ale i celé České republice. Byl v tomto ohledu průkopníkem a společně se svými kolegy vybudoval pevné základy dnes velmi dobře fungující a stále se vyvíjející organizace.

K osobě Josefa Muchy se váže celá řada úsměvných příběhů, nechme zavzpomínat jednoho z jeho dlouholetých kolegů a kamarádů. „Panu doktorovi se na cestě do Prahy, někde v půlce dálnice uprostřed vánice pokazilo auto. Došel do nedalekého družstva, odkud si zavolal pomoc. Vyrazil jsem v té chumelenici pro něj. V družstvu jsem ho ale nenašel, prý ať to zkusím v blízké hospůdce. Když jsem tam přišel, uprostřed místnosti mezi dělníky v montérkách seděl v elegantním obleku náš pan doktor a cosi vykládal lidem, které ten den viděl poprvé v životě. Zaujatě mu naslouchali. Když si mě všimnul, mávl na mě s úsměvem a říká: Vydrž, Přemku, já to tady s klukama dokončím a pojedeme…“ Doktora Muchu si hned každý oblíbil.

I po té, co odešel do důchodu, jej bývalí kolegové stále zvali na společná setkání, na besídky i večírky. Vždycky chtěl odejít tiše, nenápadně, aby nerušil zábavu, ale jeho spolustolovníci se domluvili, a když se tiše vytrácel, začali tleskat. I my teď tleskáme, při jeho definitivním odchodu. Pane doktore, děkujeme za všechno, budete nám chybět.
1_mucha

Tiskové oddělení ZZS JMK