logo

Jihomoravská záchranka má nová vozidla pro systém Rendez – vous

Jihomoravský kraj - 15.7.2020

Zdravotnická záchranná služba má nová vozidla pro systém Rendez – vous

Dne 10. 7. 2020 předali zástupci JMK, hejtman Bohumil Šimek a radní Milan Vojta, tři nová sanitní vozidla určená pro Rendez –vous (RV) systém ZZS JmK. Jde o první vozy reprezentující zcela novou, moderní koncepci dispozičního uspořádání sanitních vozidel této kategorie. ZZS JmK opouští dosud používanou typovou řadu vozidel na podvozcích ŠKODA SUPERB, které již svými kapacitními možnostmi nestačí pro potřeby přepravy zdravotnického vybavení.

Neustálým zvyšováním kvality poskytované péče narůstá potřeba zdravotnického vybavení, a proto byla ve spolupráci zdravotnického a technického úseku ZZS JmK připravena nová koncepce vozidel RV. Tato koncepce vychází z praktických zkušeností záchranných týmů ZZS JmK a opírá se i o zkušeností z různých krajů ČR. Postavení tohoto vozu na platformě vozidla SUV přináší nejen vyšší přepravní způsobilost, ale i zvyšuje možnosti operačního použití vozidla v přiměřeně náročném terénu a umožňuje tak rychlejší dopravu zdravotníků k pacientovi i mimo zpevněné komunikace. V neposlední řadě zvyšuje i míru bezpečnosti pro posádku.
011_0 003 004 008 006 002 010107824176_3310889535698273_5262432612470086434_n

Zástupci Jmk a vedení ZZS společně popřáli novým vozidlům a jejich posádkám hodně šťastných kilometrů a mnoho zachráněných životů. Všechna vozidla budou využívána v Brně a bezprostředně po předání budou zařazena do provozu.

Tiskové oddělení ZZS JMK