logo

Jihomoravská záchranka vybírala nové členy pro biohazard tým

Jihomoravský kraj - 15.10.2020

Jednalo se o interní výběr do týmu pro specializovanou činnost, který je potřeba rozšířit. „Zaměstnance jsme oslovili napříč organizací, omezením byla jen podmínka dojezdu na základnu Brno – Bohunice do 45 minut tak, abychom byli schopni do 60 minut nasadit BHT posádku v případě mimořádné události s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc. Do skupiny takovýchto nemocí patří různé krvácivé horečky, například ebola, ale taky třeba pravé neštovice,“ vysvětluje vedoucí biohazard týmu Vladimír Husárek.

Samotný výběr začal pohovory, při kterých se zjišťovala motivace a teoretické znalosti dané problematiky. „Následovala praktická část, která se skládala ze čtyř stanovišť. První prověřilo fyzickou zdatnost, šlo o transport pacienta na tzv. schodolezu po schodišti směrem nahoru. Záměrně zdůrazňuji, že figurína má asi 75 kg a výstup byl z přízemí do druhého patra. Druhým úkolem byla spolupráce v týmu, kdy bylo třeba zajistit kritického pacienta před uložením do transportního izolačního prostředku, tzv. biovaku. Kromě spolupráce s lékařem bylo nutné předvést schopnost manipulace se zdravotnickým vybavením, a to v několika vrstvách rukavic,“ popisuje průběh náročného výběrového řízení hlavní organizátor akce.

Třetí a čtvrté stanoviště nabídlo takové úlohy, kdy se prověřila především samostatnost, komunikativnost, rozhodnost a přehled o situaci uchazeče o členství v BHT.

„Celou praktickou část, a bylo to déle než hodinu, absolvovali kandidáti v ochranných pracovních prostředcích biohazard týmu, tedy v celotělových oděvech a v maskách s filtrem. Je třeba ukázat zájemcům, že podmínky, za kterých pracuje biohazard tým, jsou skutečně značně ztížené, jeho členové musí být odolní i po psychické stránce. Z tohoto výběrového řízení máme sedm úspěšných kandidátů, kteří se již začleňují do týmu. Chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili a také všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto výběrového řízení podíleli,“ doplňuje spokojeně Vladimír Husárek.
1_27 2_2_5 3_26 4 5_6 6_4

Tiskové oddělení ZZS JMK