logo

Slavnostní vernisáž nových sanitek pro organizaci Drop In

Hlavní město Praha - 4.6.2021

Organizace Drop In, o.p.s. rozšířila svoje dosavadní služby projektu Terénní program Drop In, o. p. s. o novou součást, tzv. Mobilní ošetřovnu. Rozšířit nabízené služby bylo možné díky finančním prostředkům Hlavního města Prahy a podpoře firem AbbVie a B.Braun. Cílem rozšíření našich služeb je zvýšení dostupnosti Harm reduction služeb na území Hlavního města Prahy.

Vernisáž se uskutečnila v pondělí 31. května 2021.
3274675_1156952_DSCF6673_210531 3274688_1156953_DSCF6689_210601 3274701_1156954_DSCF6717_HDR_210601 3274714_1156955_DSCF6745_Pano_210531 3274727_1156956_DSCF6768_HDR_210601Mobilní ošetřovna Terénního programu Drop In, o. p. s. je koncipována pro poskytování zdravotních a sociálních služeb cílové skupině injekčních uživatelů nelegálních návykových látek. Projekt je součástí racionální protidrogové politiky. Klientům nabídne zejména spektrum služeb Harm reduction, dále možnost testování na infekční choroby, sociální poradenství a také zdravotní ošetření. Své služby bude nabízet přímo na otevřené drogové scéně, čímž hraje zásadní roli v ochraně veřejného zdraví. Klienti budou moci Mobilní ošetřovnu Terénního programu Drop In, o. p. s využívat prozatím dva dny v týdnu, v širším centru Hlavního města Prahy.

Využívání mobilních služeb pro injekční uživatele nelegálních návykových látek je běžnou praxí v zahraničí. Nespornou výhodou tohoto typu služeb je možnost rychlých reakcí, pracovníků Mobilní ošetřovny Drop In, o. p. s., na aktuální dění na otevřené drogové scéně.

Terénní program už ze své podstaty přichází k uživatelům nejblíže, aktivně je vyhledává a služby poskytuje v jejich přirozeném prostředí. Je odrazovým můstkem do návazných služeb a zároveň velmi často jedinou sociální službou, která klienta doprovází po celou drogovou kariéru včetně okamžiků, kdy z nejrůznějších důvodů vypadává ze sítě dalších sociálních služeb. Vše výše uvedené terénním pracovníkům umožňuje být jedním z nejúčinnějších ochránců veřejného zdraví skrze aktivní poskytování informací z oblasti Harm reduction ve srozumitelné, přitom nezkreslené, formě přímo nejzranitelnější a nejrizikovější cílové skupině, tedy injekčním uživatelům nelegálních návykových látek. Mobilní ošetřovna nám toto poslání umožní naplňovat ještě efektivněji.

Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví hlavního města Prahy uvedla: „Jsem velmi ráda, že se podařilo koupit a podle potřeb Terénního programu Drop In, o.p.s. upravit na míru tuto novou sanitku. Samozřejmě mnohem více bych uvítala, kdyby Praha mohla poskytovat adiktologické služby v kamenných zařízeních. Intenzivně s kolegy hledáme vhodné prostory ať už v majetku města nebo v komerční nabídce.
193949078_4296437453714336_6769001470056018186_nBude ale trvat ještě nějaký čas, než se síť rozprostřená po celé Praze vybuduje, a proto velmi děkuji organizaci Drop In, o.p.s. za to, že do té doby bude možné využívat tuto novou sanitku.“

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o. p. s.
Karolíny Světlé 286/18, Praha 1 110 00
Mgr. et Mgr. Nora Staňková, Ph.D. – projektová manažerka organizace