logo

Krajští záchranáři z Vysočiny budou mít nové vybavení za 95 milionů korun

Kraj Vysočina - 15.11.2021

Žadatelé o podporu z řad zdravotnických zařízení napříč celou Českou republikou postupně zahajují realizaci projektů předložených do výzev v rámci nového nástroje REACT-EU, kterým Evropská unie podporuje členské státy při řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace již obdržela přibližně stovka projektů. Na mimořádnou podporu zdravotnictví, ale i integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury v souvislosti s koronavirovou pandemií rozdělí nástroj REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) přes 21 miliard korun, s možností navýšení o 2. tranši v řádu osmi miliard do konce roku 2021.

„Docílit navýšení peněz určených na podporu všech připravených nebo právě realizovaných zdravotnických projektů v regionech bylo zásadním požadavkem Asociace krajů. Dlouhodobě jsem jejím prostřednictvím vyvíjel maximální úsilí o to, aby na podporu z REACTu dosáhly všechny podané projekty, ty z Vysočiny nevyjímaje. Toto vítězství pro nás představuje možnost rychle modernizovat nejen krajské nemocnice, ale například i vybavení krajské záchranné služby,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, který doplňuje, že v případě Vysočiny šlo o ukázkovou týmovou práci, za kterou kolegům z krajské rady děkuje.

„Uplynulých několik měsíců se na Vysočině neslo ve znamení intenzivních příprav na čerpání těchto prostředků,“ popisuje náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Krajem zřizované nemocnice a zdravotnická záchranná služba do jednotlivých výzev předložily 10 projektů za 1,3 miliardy korun.

„Jako první na Vysočině uspěla Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina s projektem na modernizaci techniky a přístrojového vybavení za 95 milionů korun celkových způsobilých výdajů,“ vyzdvihl Vladimír Novotný s tím, že na realizaci vysočinská záchranná služba získá 80,75 milionů korun z prostředků REACT-EU a dalšími 4,75 miliony korun přispěje státní rozpočet.

„Část dotace z nástroje REACT-EU využijeme na dovybavení našich sanitek novými přenosnými defibrilátory-monitory, jejichž pokročilá technologie umožňuje přenášet naměřené vitální funkce pacientů přímo do zdravotnického operačního střediska. Posádky sanitek díky tomu budou schopny rychleji a účinněji reagovat na kritické změny stavu pacientů před příjezdem do nemocnice,“ doplňuje ředitelka organizace Vladislava Filová s tím, že z další části dotace záchranná služba zafinancuje částečnou obměnu vozového parku a pořízení nových sanitních vozidel.

Peníze z nástroje REACT-EU již míří i do Nemocnice Jihlava, která má v tuto chvíli jistou dotaci na dva projekty, a to na rozvoj Komplexního onkologického centra v rámci výzvy č. 99 a na rozvoj laboratorních kapacit v rámci výzvy č. 100.

Dále Vysočina, právě díky zmíněné 2. tranši prostředků v REACT-EU, očekává do konce roku potvrzení finančních prostředků i pro projekty podané do výzvy č. 98. Ta je zaměřena na rozvoj páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče zapojených do standardizované sítě urgentních příjmů a nemocnice ze všech regionů České republiky do ní předložily 112 projektů za téměř 19 miliard korun, z toho nemocnice z Vysočiny se ucházejí o podporu 6 projektů za 1,1 miliardy korun. Všechny projekty již úspěšně prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a projekty, na něž nedostačuje dosavadní alokace výzvy, nyní čekají na uvolnění dodatečných finančních prostředků z 2. tranše.

„Jsem velice ráda, že i díky úsilí Asociace krajů dosáhnou na podporu všechny námi zřizované nemocnice. Dlouhou dobu totiž hrozilo, že nejen Vysočina, kvůli nevhodně nastavené výzvě, ze které se stala klikací soutěž a uvedla řadu nemocnic do obrovské nejistoty, o možnost čerpat peníze na dobře připravené projekty přijde. Pro Vysočinu představuje nástroj IROP významný objem financí, například ve výzvě č. 98 navíc dotace pokrývá 100 % uznatelných nákladů. Podpora všech projektů nemocnic z Vysočiny tedy současně znamená i vysokou úsporu prostředků z krajského rozpočtu na nezbytnou obnovu a modernizaci vybavení, a to i v situaci, kdy kraj musí projekty předfinancovat,“ uzavřela náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

Přehled podpořených projektů na území Kraje Vysočina

(Pozn.: Projekty ve výzvě č. 98 dosud nemají vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace.)

Výzva č. 97

o Modernizace vybavení Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v souvislosti s pandemií COVID-19 (celkové způsobilé výdaje 95 mil. Kč)

Výzva č. 98

o Rozvoj a modernizace zdravotní péče Nemocnice Jihlava – Operační obory a urgentní medicína (249,5 mil. Kč)

o Rozvoj a modernizace zdravotní péče Nemocnice Jihlava – Diagnostika a komplement (250 mil. Kč)

o Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod (150 mil. Kč)

o Modernizace přístrojového vybavení a technologií Nemocnice Třebíč (150 mil. Kč)

o Modernizace zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov (150 mil. Kč)

o Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice Nové Město na Moravě (132 mil. Kč)

Výzva č. 99

o Rozvoj péče o ohrožené pacienty Nemocnice Jihlava – Komplexní onkologické centrum (150 mil. Kč)

Výzva č. 100

o Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava (20 mil. Kč)

Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Kraje Vysočina