logo

Středočeská záchranka dislokovala na stanoviště Zdiby specialisty urgentní medicíny

Středočeský kraj - 4.4.2022

V rámci pilotního projektu dne 1. 4. 2022 na výjezdovém stanovišti ve Zdibech začali sloužit zdravotničtí záchranáři urgentní medicíny.

Ti můžou v hůře dostupných oblastech na základě absolvování dalšího postgraduálního vzdělávání poskytnout specializovanou péči ještě před příjezdem lékaře. Zároveň mají rozšířené kompetence upravené vyhláškou a vnitroorganizačními předpisy. Například můžou bez předchozí konzultace s lékařem podávat pacientům vybrané léky.

Tiskové konference k oficiálnímu zahájení provozu Specialistů pro urgentní medicínu se zúčastnila taky hejtmanka Petra Pecková, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Petr Kolouch komentoval zkušenosti pražské záchranky s využitím specialistů v provozu, zúčastnil se taky generál Václav Kučera, ředitel krajského ředitelství policie Středočeského kraje a další hosté.

Důležitost zapojení specialistů urgentní medicíny vyzdvihuje ředitel ZZS SČK Pavel Rusý: „Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu je projekt realizovaný i s ohledem na potřeby přednemocniční urgentní medicíny v brzké budoucnosti. Úroveň našeho postgraduálního vzdělávání záchranářů nám dovoluje předat některé jasně definované kompetence právě kolegům záchranářům pro urgentní medicínu a již dnes tím zvyšujeme pro naše pacienty dostupnost poskytované neodkladné péče mimo zdravotnická zařízení.“
Právě proto se po výjezdovém stanovišti ZZS hlavního města Prahy stává výjezdové stanoviště ve Zdibech první krajskou záchrannou službou, kde budou záchranáři pro urgentní medicínu fungovat. Stanoviště Zdiby pro tento projekt vzhledem ke své poloze u dálničních tahů a dobrou dostupnost do hlavního města nabízí ideální polohu.

„V rámci pilotního projektu budou absolventi oboru Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu uplatňovat svoje vědomosti, schopnosti a zkušenosti v provozu ZZS SČK. Čeká je nelehký úkol, kdy na základě získaných dat bude určena další strategie v rámci ZZS SČK. Pozvolnými kroky tak budou právě tihle specialisté zapojení do praxe ZZS ve Středočeském kraji, postupně se bude nastavovat také operační řízení. Dlouhodobě vnímám, že je třeba rozšiřovat kompetence všem záchranářům a věřím, že data získaná z tohoto projektu přispějí k systémovému řešení v rámci organizace,“ říká Klára Beranová, lékařská náměstkyně.

Všem záchranářům specialistům přejeme, ať se jim daří, ať mají vždy dobrý úsudek a ke každé situaci přistupují s pokorou.
277572702_5231743763524044_5266296244681830464_n 277669841_5231743633524057_8129886377119648205_n 277671557_5231731256858628_3148621956753386659_n FPRTJHiXoAAY4NY FPRTJHbXoAIociB FPRTJHdWYAsgWj1 FPRTJHWXIBgAWyT

Monika Nováková tisková mluvčí ZZS SČK