logo

Záchranáři získali nový dýchací přístroj za finanční podpory statutárního města Opavy

Moravskoslezský kraj - 22.6.2022

Záchranáři převzali do užívání nový špičkový přístroj pro svou zásahovou činnost, a to díky získání účelové dotace statutárního města Opavy.

Jedná se o moderní transportní ventilátor MEDUVENT Standard včetně příslušenství, kterým je čerstvě dovybaveno vozidlo rendez-vous Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, Územního odboru Opava. Celková výše dotace činí 300 000 korun.
Ventilátor - červen 2022, 2 Ventilátor - červen 2022, 1

Ředitel opavského územního odboru ZZS MSK, Petr Černohorský, uvedl:
“Ventilátor využívá turbínu a umožňuje jak invazivní, tak i neinvazivní plicní ventilaci pacientů všech věkových kategorií. Technologie zajišťuje provoz s minimální spotřebou externího kyslíku a integraci tlakově i objemově řízené ventilace. Použití šetrných ventilačních režimů výrazně zkvalitní péči o osoby s nutností řízené ventilace“.

Primátor města Opavy Tomáš Navrátil k pořízení nového přístroje řekl:
„Spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou je pro nás prioritní, stejně tak je pro nás důležité, aby záchranáři měli co nejlepší možné vybavení. Novému přístroji přeji, aby se co nejčastěji dostal k potřebným pacientům a pomohl se záchrannou jejich životů.“
Přístroj bude součástí vybavení lékařského vozidla, pracujícího v tzv. setkávacím systému, které zajišťuje péči o pacienty ve spádové oblasti Opava a podílí se také na realizaci sekundárních mezi nemocničních transportů.

PhDr. Lukáš Humpl tiskový mluvčí ZZS MSK