logo

Praha daruje Českému červenému kříži čtyři sanitní vozy určené pro pacienty na Ukrajině

Hlavní město Praha - 13.9.2023

Rada hl. m. Prahy na jednání dne 11. 9. 2023 schválila poskytnutí II. materiálně-technické pomoci v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině formou daru.

Hlavní město tak na základě žádosti Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy věnuje Českému červenému kříži celkem čtyři sanitní vozy za účelem poskytování zdravotnické pomoci pacientům na území Ukrajiny.

„Naši záchranáři obnovují svůj vozový park, a tak jsem ráda, že vyřazené sanitky ještě poslouží dobré věci. Praha opakovaně vyjádřila podporu ukrajinské straně proti ruské agresi. Bez váhání jsem proto podpořila návrh kolegů ze Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy darovat sanitky Ukrajině prostřednictvím Českého červeného kříže,“ říká náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženija.

„Naše lékařské posádky vyjíždějí k pacientům již v nových vozech pořízených v rámci pravidelné obměny našeho vozového parku. Vyřazené sanitky odvedly v Praze velký kus práce a jsme přesvědčeni, že pomohou při poskytování péče pacientům i na Ukrajině. Vzhledem k náhonu na všechna čtyři kola dopraví tyto vozy lékaře na místo rychle i při zhoršené dopravní dostupnosti,“ dodává Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Městská příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy nabídla poskytnutí až dvanácti starších sanitních vozů zdravotníkům na Ukrajinu v souvislosti s aktuálně pokračujícím vojenským konfliktem. Humanitární organizace Český červený kříž nyní informovala hlavní město, že ukrajinská strana projevila zájem o využití čtyř z nich.

Tato II. materiálně-technická pomoc bude nyní hlavním městem darována právě Českému červenému kříži na základě darovací smlouvy a bude využita při zajišťování neodkladné péče o pacienty na území Ukrajiny. Konkrétně se jedná o vozidla typu Mercedes Benz ML 280 CDI 4matic určená pro lékařskou péči v terénu. Jejich aktuální souhrnná hodnota je podle znaleckého posudku 986 800 Kč. Kvalita péče o pacienty na území Prahy nebude tímto krokem nijak snížena.

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy vzhledem ke svému úspěšnému průběžnému hospodaření v roce 2023 i díky navýšení finančních prostředků od zdravotních pojišťoven navíc požádala zřizovatele o přesun části neinvestičních finančních zdrojů do svého fondu investic na nákup nové techniky ve výši 13 400 000 Kč. Konkrétně se má jednat o vozidlo pro rychlý dosah v jakémkoliv terénu, dále o vozy pro dosah hlavních lékařů a také o vozidlo technické podpory.