logo

Sanitky nemocnice a záchranky dojedou v Mladé Boleslavi k pacientům rychleji a bezpečněji

Středočeský kraj - 13.9.2023

Sanitky mobilní jednotky intenzivní péče Klaudiánovy nemocnice a vozy Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje budou dovybaveny dalšími speciálními palubními jednotkami, které zajistí bezproblémový průjezd křižovatkami v Mladé Boleslavi.

Díky sponzorskému daru BK Mladá Boleslav a firem MITEL a.s. a SPEL a.s mohou být zakoupeny hned tři další jednotky v hodnotě 300 tisíc korun: jedna bude umístěna ve voze nemocnice a dvě ve vozech záchranky.

Celkem tak v Mladé Boleslavi bude v sanitkách fungovat již pět těchto zařízení (dvě v nemocnici a tři u záchranky). Všechny jednotky budou v majetku nemocnice a záchranná služba je bude mít v zápůjčce tak, aby i v budoucnu mohly sloužit pouze na území města Mladá Boleslav. „Na tomto projektu pracujeme velmi dlouho. Samozřejmě jsme věděli, že město připravuje projekt telematiky, a proto jsme oslovili firmy, které se tímto systémem zabývají. Díky tomu se podařilo propojit jednotky v sanitkách s dopravní ústřednou, která umožní, aby měl vůz na křižovatkách prioritu, tedy aby se sanitka dostala co nejdříve k pacientovi a zpět s pacientem do nemocnice,“ řekl předseda představenstva Klaudiánovy nemocnice Ladislav Řípa.

Podle Richarda Mikeše, majitele firmy Mitel, se jedná o tři palubní OBU jednotky zajišťující integraci do kooperativních systémů (C-ITS) pro vozidla a sanitky integrovaného záchranného systému a nemocnice s využitím služby přednostního průjezdu (preferenci) na světelných signalizačních zařízeních.

„Tento systém výrazně přispívá k vyšší bezpečnosti provozu sanitních vozidel a tím chrání zdraví pacientů i posádek ZZS SK. Jedná se o první koncept v rámci celého Středočeského kraje. Nyní se systém testuje v Mladé Boleslavi a jsem přesvědčen, že budeme s projektem pokračovat i v dalších městech,“ řekl během předání šeku MUDr. Pavel Rusý, ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

„S nemocnicí jsme samozřejmě dlouhodobě a pravidelně v kontaktu. Když jsem se dozvěděl, o co se momentálně snaží a co je potřeba, zaujalo mě to, protože to považuji za poměrně zásadní a důležitou věc,“ vysvětluje generální manažer Jan Tůma, proč se BK Mladá Boleslav rozhodl angažovat. „Věřím, že to stejně tak zaujme naše fanoušky, kteří už se s těmito našimi projekty sžili a pomáhají s námi,“ dodává. Klub se rozhodl věnovat na nákup těchto palubních jednotek výtěžek z prodeje dresů a minidresů.

Zařízení na sanitkách vítají i samotní záchranáři. „Provoz v Mladé Boleslavi je hodně složitý, především v časech, kdy se mění směny v automobilce. Takže jakýkoliv systém, který nám umožní lepší průjezd městem, je velkým přínosem. V provozu to znamená, že posádka v autě nemusí nic řešit, pokud je systém zapnutý, senzor zaznamená příjezd sanitky před křižovatkou a umožní zelenou vlnu pro snadný průjezd,“ řekla Jitka Laubeová, vrchní sestra mobilní jednotky intenzivní péče nemocnice. Ta zajišťuje přepravu pacientů neodkladné péče (sekundární převoz). Jedná se o přepravu pacienta mezi poskytovateli zdravotnických služeb a dále transport k a po vyšetření, kdy se stav pacienta vyznačuje závažným ohrožením životních funkcí nebo vyžaduje jejich pečlivé monitorování nutné k rozpoznání případě se rozvíjejících komplikací. Již rok také tato mobilní jednotka intenzivní péče zajišťuje ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje výjezdy rychlé záchranné pomoci k akutním případům v terénu.