logo

Úprava skladových prostor a myček na výjezdových stanovištích ZZS MSK Opava a Karviná, úprava garáží v Karviné díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj

Moravskoslezský kraj - 14.1.2024

Díky výzvě Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“ využila ZZS MSK možnost podat žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT-EU.

Výzva byla zaměřena na posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, stanic základních složek IZS, vzdělávací a výcviková střediska složek IZS a informační technologie IZS.

Některé výjezdové základny ZZS MSK se potýkaly se špatným stavebně-technickým stavem střech výjezdových základen, nedostatečnými skladovými prostory a neefektivními, provozně náročnými a poruchovými prostory pro dezinfekci vozidel. ZZS MSK proto započala realizovat svůj projekt „Stavební akce související s pandemií Covid“ (evid. číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016470), financovaný právě z výše uvedené dotace.
Realizace projektu měla za cíl zvýšit odolnost a připravenost výjezdových jednotek ZZS MSK a zlepšit připravenost této složky integrovaného záchranného systému pro zvládání krizových a mimořádných situací, nejen v souvislosti s proběhlou pandemií COVID-19.

Po završení první, proběhla úspěšně i druhá etapa projektu, která zahrnovala tyto práce:

• Rekonstrukce myčky sanitních vozidel výjezdového stanoviště Karviná
• Rozšíření prostor myčky sanitních vozidel výjezdového stanoviště Opava
• Rekonstrukce skladu výjezdového stanoviště Karviná
• Úprava skladu výjezdového stanoviště Opava.
Celková cena provedených prací v druhé etapě je 10 633 243,91 Kč.

PhDr. Lukáš Humpl tiskový mluvčí ZZS MSK