logo

Statistika výjezdů jihočeské záchranky za rok 2023

Jihočeský kraj - 12.2.2024

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je rozdělena podle okresů na 7 oblastních středisek s 35 výjezdovými základnami.

Z těch za nepřetržitého provozu v jakýkoliv den v roce, v jakékoliv denní či noční hodině a za všech meteorologických podmínek vyjíždí 56 pozemních posádek. Nedílnou součástí této sítě přednemocniční neodkladné péče je také vrtulník Letecké záchranné služby Jihočeského kraje s volacím znakem Kryštof 13, který sídlí v Plané u Českých Budějovic.

V minulém roce těchto 56 pozemních posádek vyjíždělo na 83 940 výjezdů, na kterých ošetřilo 67 573 pacientů, z toho 6 227 pacientů byly děti a mladiství před dovršením plnoletosti. Během těchto výjezdů jsme najezdili neuvěřitelných 3 219 503 kilometrů. Vrtulník Letecké záchranné služby má kontě 784 vzletů.

Stále platí, že nejčastějšími výjezdy jsou indikace z okruhu interních onemocnění, kdy dochází ke zhoršení stavu stávajícího onemocnění zpravidla u starších pacientů (cukrovka, vysoký tlak, srdeční obtíže u kardiaků, dušnost apod.).

U sledovaných indikací jsme zaznamenali následující incidenci:

• 14 491 úrazů (všech etiologií – sportovní, v domácnosti, na zahradě, v opilosti…)

• 3 431 dopravních nehod se zraněním

• 266 popálenin (včetně opařenin od horké tekutiny)

• 928 alergických reakcí (hmyz, potraviny, chemikálie, léky, nezjištěné noxy…)

• 1 543 škodlivých požití návykové či omamné látky (intoxikace)

• 489 zahájených resuscitací

• 491 akutních infarktů myokardu

• 1 513 cévních mozkových příhod (mrtvice)

Zdroj: ZZS Jihočeského kraje