logo

Nové sanitky pro jihočeskou záchranku

Jihočeský kraj - 29.2.2024

Spousta divných slov a pojmů aneb jde to říct i snadněji – prostě nové sanitky pro jihočeskou záchranku 😉

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje realizuje z výzvy č. 13 Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s názvem „INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM –ZZS KRAJŮ (priorita 2 Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva), specifický cíl 2.1 : Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům projekt „Sanitní vozidla a technika pro ZZS JčK“ (identifikační číslo CZ.06.02.01/00/22_013/0002942)

Cílem projektu je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby – pořízení vybavení základní složky integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky pro výkon činnosti. Předmětem projektu je realizace aktivity A.

Pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro základní složku integrovaného záchranného systému, podaktivity 1. pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro řešení a odstraňování jejich následků a následků mimořádných událostí za účelem zvýšení připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému. V rámci projektu budou pořízena sanitní vozidla kategori B a vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému.

Výsledkem realizace projektu bude pořízení sanitních vozidel a vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím režimu pro výjezdové základny ZZS JčK na území Jihočeského kraje pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro řešení a odstraňování jejich následků a následků mimořádných událostí za účelem zvýšení připravenosti na tyto události/situace.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 185 000 tis. Kč. Projekt je spolufinancován z EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj je financováno 70% způsobilých výdajů projektu.